Decree of boule (of Stratonikeia) protecting sacred precinct of Hekate, with penalties for violations; 3m; found at Lagina: Hatzfeld, BCH 44, 1920, 78-81, no. 11; Laumonier, BCH 61, 1937, 277 supra; Laumonier, BCH 62, 1938, 283; *IStratonikeia 513.  
[ ] IStr 513
1 πρόσγραμμα·
[ἐπὶ ἱερέ]ως καὶ στεφανηφόρου Μάρκου Οὐλπίου Διονυσ[οκλέους]
[Μέντορο]ς̣ Ἰουλίου, φιλοκαίσαρος καὶ φιλοπάτριδος, υἱοῦ τῆς πό[λεως]
[—]ας τε τὸ ἀγορευθὲν τ<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
5 <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹· περὶ ὧν ἰσέδωκαν ἰς τὴν βουλὴν οἱ πρυτάνεις γ[νώμην]
[—] ἐν τῷ περιστόῳ τῆς μεγίστης θεᾶς Ἑκάτης αιθρο[—]
[—]θρας ὑπό τε τῶν ἐ[ν]εστώτων ἀρχόντων καὶ τοῦ γ̣[ραμματέως —]
[—μ]ένου καὶ γεγονότος ἄλσους πρός τε τὴν [—]
[—] καὶ καθιερωμένου τῇ μεγίστῃ θεᾷ Ἑ[κάτῃ —]
10 [—] κόσμον· λόγων γενομένων κ[—]
[— μηδ]ὲ ἱερὰ βοσκήματα ιεμειν[—]
[—]β[—]
21 [—]․αι ἐκπεφυτευ[μένα —]
[․․]ην πάντων ἐπιτερπ[ο— φυ]-
λάσσεσθαι πρὸς τὸν τοῦ ναοῦ [— ἔδοξεν τῇ]
βουλῇ· μηδενὶ ἐξεῖναι κτήνη [—]
25 τόπον μηδὲ ἰ[σ]αγαγεῖν ἐπὶ βλ[άβῃ τοῦ ἄλσους —]
31 [— ἐκπε]-
φυτευμένα καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐ[τῶν] ποιεῖσθαι τούς τε καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν γει-
νομένους ἱερεῖς κατὰ τὸν ἴδιον τῆς ἱερωσύνης αὐτῶν χρόνον καὶ μεταπαραδιδόναι τῷ με-
θ’ ἑαυτὸν ἱερεῖ ζωφυτοῦν καὶ ἀδιάλιπτον τὸ ἄλσος· ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς εὐνούχους ποι-
35 εῖσθαι τὴν ἐπιμέλειαν, προσεκφυτεύοντας ἐάν τι διαφωνήσῃ, μετὰ τῶν λοιπῶν δημο-
σίων ὑπηρετούντων αὐτοῖς κατὰ τὴν τοῦ ἱερέως διαταγήν. ἐὰν δὲ εἰσαγάγῃ τις κτῆνος
καὶ νέμῃ ἢ βλάψῃ ᾕτινι οὖν αἰτίᾳ τὸ ἱερὸν ἄλσος, ἀποτεῖσαι αὐτὸν ἱερὰς Ἑκάτης 𐆖 φʹ· ἅς τινας
καὶ πράσσεσθαι αὐτὸν καθὼς τὰ ἱερὰ καὶ δημοσία πράσσεται χρήματα, πωλεῖσθαι δὲ καὶ τὰ εὑ-
[ρ]εθέντα κτήνη ὑπὸ τῶν ταμιῶν καὶ τὴν ἀπ’ αὐτῶν τειμὴν χωρεῖν ἰς τὴν ἐπισκευὴν τῶν
40 ἐν τῷ ἱερῷ ἔργων, ἐχόντων ἐξουσίαν τοῦ ἱερέως καὶ τῶν νεωκόρων καὶ τοῦ βο[υ]λο[μέ]-
[νου τῶν ἐν] τῷ [ἱερῷ κατοικούντων μηνύ]ειν κατὰ τοῦ ἀδι[κοῦν]τος τοῖς αἰεὶ ἐ[ν —]
[—]τ̣ι̣τ[—]ενω[—]
50 [—]τ̣οῖς δ’ ἐν[—]
[—]θω ἐκείνο[υ] τοῦ χρόνου η[—]
[—]σύμενον· ἐὰν δὲ ἐξοδιάσωσιν [—]
[—]θαι δὲ τὸν ἱερέ[α] τῆς Ἑκάτης ἐντο[—]
[—]νται μήτε ἐπιτ[ε]τραπφέναι μήτε ἐν [—]
55 [— τ]ῶν προγεγραμένων· ἐὰν δέ τις τῶν δημοσίων ἐνβόσ[κῃ ἢ μὴ]
[π]οιήσηται τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἄλσους, ἔνοχος ἔ[σ]τω καὶ ἀσεβείᾳ.  τὴν δὲ ἀ[ναγρα]-
[φὴ]ν τοῦδε τοῦ προσγράμματος γενέσθαι ἐν τῷ ἱερῷ ὅπου ἂν οἱ ἄρχοντες δοκιμάσω[σιν.]
Search Help