[ ] Att. — stoich. 31 — 320/19 — IG II² 382 Add. (pt. 1.2 p. 660)
See also:
1          [θ]εο[ί].
[ἀναγραφεὺς Ἀρχέδ]ικος Ναυκρίτο[υ Λαμ]-
[πτρεύς· v ἐπὶ Νεαίχ]μου ἄρχοντος ἐπ[ὶ τῆ]-
[ς Ἀντιοχίδος πέμπτ]ης πρυτανείας, [ἧι Ν]-
5 [ικόδημος Ἀναφλύστι]ος ἐγρ[αμ]μάτε[υεν]·
[Ποσιδεῶνος ὑστέρου τ]ετράδι ἐπὶ δέκ[α],
[ἕκτηι καὶ τριακοστῆι τ]ῆς πρυτανεία[ς]·
[τῶν προέδρων ἐπεψήφιζ]εν Θουκριτίδη-
[ς Ἁλαιεύς· ἔδοξεν τῶι δή]μωι· Διόφαντος
10 [Φρασικλείδου Μυρρινού]σ̣ιο[ς] εἶπεν· ἐπ-
[ειδὴ ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]ος Δ․․․
Search Help