IG II² 379
[ ] Att. — stoich. 29 — 321/0 aut 318/7
See also:
1 ․․․․․13․․․․․․Ι ∶ ΗΙ — — — — —
[․․․8․․․․ κ]αὶ φιλοτ[ιμίας ἕνεκα, νικ]-
[ήσας δὲ] τεῖ ἀνθιππα[σίαι ἐκ πάντων? ἐ]-
[στεφ]άνωσεν τὴν Ἐρε[χθεῖδα φυλὴν ․․]
5 [καὶ] διὰ ταῦτ’ αὐτὸν ο[ἱ φυλεταὶ ἐπείνε]-
[σα]ν τε καὶ ἐστεφάνω[σαν χρυσῶι στε]-
φάνωι, ἐπείνεσαν δ’ α[ὐτὸν ὁμοίως οἱ ἱπ]-
πεῖς καὶ ἐστεφάνωσ[αν χρυσῶι στεφά]-
νωι καὶ εἰκόνι χαλκ[ῆι ἀρετῆς ἕνεκα]
10 καὶ φιλοτιμίας τῆς [εἰς ἑαυτούς· καὶ]
πάλιν χειροτονηθε[ῖς στρατηγὸς ἐπὶ]
[τ]οὺς ξένους ἐπὶ Ἀρχ[ίππου ἄρχοντος]
[τοῦ] τε ξενικοῦ ἐπεμ[ελήθη ὅπως ὡς ἄρ]-
[ιστα] εἶ συντεταγμ[ένον — — — — —]
Search Help
Contact Us