Christian funerary inscription for Hesychios; 5/6; found at Iasos: Wiegand, MDAI(A) 33, 1908, 157-159, no. 17; BE 1909:316; Grégoire, Rec. 227.6; *IIasos 419.  
[ ] IIasos 419
1 Ἡσύχις αὐ[τὸς —]
χαρὰν [αἰώνιον]
☩ εὗρον καὶ ἀνάπαυσιν
☩ ὅ[τ]ει ὧδ[ε] ἐπελεξάμην ͵αυοηʹ
5 μενιν[—]ν ͵αυοηʹ
[͵αυο]ηʹ
[Ἡσύχιος] ἐλέϊ Θεοῦ πρωτοπρεσβύτερο[ς]
[ἀνενέ]ωσα εἰς λόγον ἐμαυτοῦ τόνδε
[τ]ὸν ἐώνιον οἶκον.  εἰ δέ τις τορμήσι
10 [ἄλλ]ον τινὰ ἐπιβάλε, διδόνε τῇ
[ἁγι]οτάτῃ ἐκλησίᾳ χρυσᾶ νο(μίσματα) δεκαδύο.
[Ἥσυχ]ος μὲν ἐκλήθην ͵αψγʹ☩ Ἡσύχιος ἐπεκλήθην ͵αυπηʹ
[ὁ] Πίσων ἴνης ͵αυοηʹ ἢ ὁ Πίσωνος ͵αυπηʹ
[Ἥ]συχος ͵αυοηʹ Ἡσύχιος ͵αυπηʹ
15 [ἄ]νθρωπος αἰγενάμην ͵αυοηʹ σοφιστής ͵αυπηʹ
χρηστός ͵αυοηʹ χρηστοῖς ͵αυπηʹ
βίου πέλαγος ἤδη περάσας ͵αυοηʹ ψήφοις ͵αυπηʹ
γῆρας φθάσας με καὶ θανῖν με δῖ ͵αυοηʹ δὶς χρησάμενος ͵αυπηʹ
καὶ μονὴν μονήρη ἐπιθυμήσας ͵αυοηʹ ἐχάραξα χιρί ͵αυπηʹ
20 ταύτη αἱρετή με ͵αυοηʹ μνημονεύετε ἐμοῦ ͵αυπηʹ
ὑγιένετε οἱ φίλοι ͵αυοηʹ ἀεὶ πάντες οἱ καλοὶ φείλοι ͵αυπηʹ
πάνταις οἱ καλοὶ φείλοι ͵αυοηʹ ἔρρωσθε ἡμᾶς ἐεί ͵αυπηʹ
καλῶς ἤρθετε ͵αυοηʹ ὡς ἔρθες οἵπαγε ͵αυπηʹ
Search Help