Decree authorizing building by Chares; no date; found at Iasos: Pugliese Carratelli, ASAA 31-32, 1969-1970, 372-374, no. 2 (PH); BE 1973:417; *IIasos 22.  
[ ] IIasos 22
1 [τόν τ]ε μεσότοιχον [—]
[παρ]αθεῖσαν οἰκοδομ̣[ίαν,]
[καὶ] πάλιν κατασκ̣[ευ]-
άσαι τὴν ὀροφὴν ἔχ[ου]-
5 σ̣αν στρώματα καὶ κά-
[λυ]μμα, καὶ στέξ̣αι τὸ
ἀγορανόμιον καὶ τὸ
προσκείμενον οἴκημ[α,]
θυρώσειν δὲ καὶ τὰς δια̣-
10 φάσεις τῶν στυλοπαρασ-
τάδων καὶ χρίσειν ἐκ τῶν
ἐκτ̣ὸς μερῶν καὶ ζωγραφή̣-
σειν πῃ τὸ ἀγορανόμιο[ν,]
ἐπιτελέσειν τ̣ε τὰ προ[γε]-
15 γραμμένα ἐν ἔτεσιν [δυ]-
σὶν κατὰ τὰς γραφησ[ο]-
μένας ὑπὸ τοῦ ἀρχιτ[έ]-
[κτ]ονος περὶ τούτων συ[ν]-
γρα[φ]άς· δεδόχθαι Χά[ρητα]
20 [․]ε̣τα̣[․]ε̣ν̣εναι ἐν ἀπο[—]
[․]ηλ[․]α̣ ἀγαθῶς προσφερό-
μενον τῶι δήιμωι καὶ ἐγ-
κεχωρῆσθαι αὐτῶι ἐπιτε-
λ̣έ̣σ̣α̣ι π̣άντα καθότι τὴν
25 ἐπαγγελίαν πεποίητα̣[ι]
καὶ ποιήσασθαι τὴν ἐ[πι]-
γρ[αφ]ὴν ἐπὶ τῶν κατα-
σκευασμάτων
[—]τ̣η̣[—]
30 [—]ανο[—]το[—]
[—πη]χυν καὶ ἥμισυ̣ πλα[—]
[․]ε[․․]π̣ο[—]τη[․]οσ[—]
[․]ην τοῦ̣ [κ]ατα[σ]κευάσ[ματ]ο[ς]
ε̣[—]αν[․․] ἀγαθῶς
35 δὲ προ̣σ̣φερόμενος τῶ[ι]
πλήθει καὶ βουλόμενος
κατὰ μηθὲν ἐνλε[ίπειν ὅ]-
[σ]ων εἰς τὴν συν[τέλει]-
αν τοῦ ἀναθήματ[ος]
40 ἐπ̣ήνγελται κα[—]
ἐπιτελέσειν Χάρη[τ—]
σ̣ος καθότι καὶ τὰ λοι[πά·]
δεδόχθαι· συντελέσα[ι]
ταῦτα Χάρητα καθότι ἐ[π]-
41 [ήν]γελται.
Search Help