Honorary inscription for Marcus Valerius Epaphrodeitos, kitharodos, by [boule, demos,] and gerousia; imperial; found at Aphrodisias: *CIG 2813; BE 1972:414.  
[ ] CIG 2813
0 [ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος]
καὶ ἡ γερουσία
ἐτείμησαν
Μᾶρκον Οὐαλέριον
Ἐπαφρόδειτον,
5 γένει καὶ παι-
δείᾳ διαφέρον-
τα κιθαρῳδὸν ἱ-
ερονείκην πλει-
στονείκην παρά-
10 δοξον, υἱὸν Μάρ-
κου Οὐαλερίου
Ναρκίσσου, πο-
λείτου καὶ βου-
λε<υ>τοῦ ἀπὸ προ-
15 γόνων καὶ ἐν
πολλοῖς τὴν πα-
τρίδα εὐεργετοῦ-
ντος·
τὴν δὲ ἀνάστασιν
20 τοῦ ἀνδριάν-
τος πεποιῆσθαι
Οὐαλέριον Νάρκισ-
σον τὸν πατέρα. ❦
Search Help