Honorary inscription for Demetrios Pyrrhou by boule, demos, and gerousia, on marble base; imperial?; found at Aphrodisias: CIG 2775; Reinach, REG 19, 1906, 121, no. 48; Laum, no. 105; Ziebarth, ZVRW 16, 1903, 292, no. 63; *MAMA 8, no. 482.  
[ ] MAMA 8, no. 482
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
καὶ ἡ γερουσία ἐτεί-
μησαν ταῖς πρώταις
καὶ μεγίσταις τειμαῖς
5 Δημήτριον Πύρρου
τοῦ Ζήνωνος τοῦ
Πύρρου τοῦ Ζήνω-
νος Παπίου γένους
πρώτου καὶ ἐνδόξου
10 καὶ τὰς μεγίστας λι-
τουργίας λελιτουρ-
γηκότος ζήσαντα
ἐν παιδείᾳ καὶ σωφρο-
σύνῃ τελευτήσαν-
15 τα ἔτι νέον, οὗ καὶ ἡ
οὐσία πᾶσα ἐλήλυ-
θε εἰς τὸν δῆμον εἰς
[αἰ]ωνίους κ̣[λήρους.]
Search Help