Third foundation document by Attalos Adrastos contributing additional funds for [thyepo]leion; AD 117/150 (?); found at Aphrodisias: Reinach, REG 19, 1906, 231-243, no.’s 138-141.e; Laum, no. 102.4; *MAMA 8, no. 413.e; **Hellenica 13, 119-125 (ll. 22-25); BE 1966:385.  
[ ] MAMA 8, no. 413e
1 [—]ΙΑΥΙ[—]
[—]ου Μίλωνι τ[ρὶς τοῦ]
[Ἑρμίου τοῦ Μί]λωνος τῷ Α[—]
[— τῶν ὑ]π̣’ ἐμοῦ ἀνατεθε̣[ιμέ]-
5 [νων τ]ῇ̣ θεῷ θυηπολικῶν [χρη]-
[μάτ]ων Ἄτταλος Ἀδράστου τ[οῦ]
[Νι]κοτίμου [τ]οῦ Ἀρτεμιδώρου το[ῦ]
[Ζ]ήνωνος Ἱέρακος Ἄδραστος ἱ[ε]-
[ρ]εὺς θεοῦ Ἡρακλέους ἐπέδω[κα]
10 Ξανδικοῦ πέμπτῃ ἀπιόντες
[Ἴ]θαρος Μενίππου Ἱερὸς
[ε]ὐ̣σεβῶς δὲ καὶ εὐσυνειδ̣[ή]-
[τ]ω̣ς ἔχων πρὸς τὴν οὐρανία[ν]
Ἀφροδίτην καὶ ἀνατεθεικὼ[ς]
15 [α]ὐτῇ εἰς σπονδὰς καὶ θυσίας
[κ]αὶ ἑστιάσεις τῶν πολειτῶν
ἀργυρίου δηναρίων μυριάδες
δέκα δύο καὶ̣ δηνάρια δισχε̣[ί]-
λια βούλομαι πάντα γίνεσ̣[θαι]
20 ὡς ἐν τῇ ἀναθέσει διατ[έτα]-
γμαι, θέλω δὲ καθ’ ἑκάσ[την ἡ]-
μέραν εἰς αἰεὶ τῆς διατα[γῆς φυλασ]-
[σ]ομένης? εἰσφέρεσθαι ε[ἰς τὸ θυ]-
[ηπο]λεῖον ἐν ἀρχῇ τῷ ἀφ[ιδρύματι]
25 [θεᾶ]ς Ἀφροδίτης ἧς ΕΓ[—]
[—]ΥΤΟ[—]
Search Help