IG II² 344
[ ] Att. — stoich. 23 — 332/1
1 [προξενία Θεοφάντου ․․6․․․]
[․․․ ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐπ]-
[ὶ τῆς ․․․ντίδος δευτέρας πρ]-
[υτανείας, ἧι Ἀρίστονος Ἀρι]-
5 [στόνου Ἀναγυράσιος ἐγραμμ]-
[άτευεν· Βοηδρομιῶνος ἐνάτε]-
[ι ἱσταμένου, δευτέραι καὶ τρ]-
[ιακοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκ]-
[κλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐ]-
10 [πεψήφιζεν ․․․․․․14․․․․․․]
[Πολύευκτος Σωστράτου ․․․․]
[․․5․․ εἶπεν· ἐπειδὴ Θεόφαντ]-
[ος ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[ς ἐνδείκνυτα]ι τὴν [εὔνοιαν π]-
15 [ρὸς Ἀ]θηνα[ίο]υς, ἐπα[ινέσαι αὐ]-
[τὸν κ]αὶ ε[ἶ]ναι αὐτὸν [πρόξενο]-
[ν καὶ] εὐεργέτην τοῦ δ[ήμου το]-
[ῦ Ἀθην]αίων· ἀναγράψαι [δὲ τὸ ψ]-
[ήφισμα] α[ὐ]τῶι τὸν γραμμ[ατέα]
20 [τὸν κατ]ὰ πρυτανείαν κα[ὶ στῆ]-
[σαι ἐν ἀ]κροπόλει, εἰς δὲ [τὴν ἀ]-
[ναγρ]α[φ]ὴν τῆς στήλης δοῦ[ναι]
[τὸν] τα[μ]ίαν τοῦ δήμου ΔΔ[Δ δρα]-
[χμὰ]ς ἐκ τῶν κατὰ ψηφίσμ[ατα ἀ]-
25 [ναλι]σκομένω[ν].  vacat
Search Help
Contact Us