Funerary inscription by Papias Molaseos for self and familyt, with penalty for violating grave; imperial; found at Smyrna: Fontrier, Mous. V 1, 1884-5, 29, no. 255; *ISmyrna 253.  
[ ] ISmyrn 253
1 Παπίας Μολάσεως κατεσκεύασεν ἑ-
αυτῷ τὸ μνημεῖον καὶ τῇ θυγατρὶ Παυλεί-
νῃ καὶ τῇ θυγατριδῇ Χρυσίῳ καὶ τῇ γυ-
ναικὶ Χρυσίῳ καὶ τοῖς ἰδίοις ἀπελευθέροις
5 πᾶσιν, ἐφ’ ᾧ μηδενὶ ἐξέσται τοῦτο τὸ μνη-
μεῖον πωλῆσαι ἢ ἐξαλλοτριῶσαι ἢ ἀλλό-
τριον νεκρὸν θεῖναι.  εἰ δέ τις παρὰ ταῦτά
τι ποιήσει, μὴ μετεχέτω τοῦ μνημείου
καὶ ἀποδ<ό>τω Μητρὶ θεῶν Σιπυληνῇ 𐆖 ͵βφʹ
10 καὶ οὐδὲν ἧττον ἔστω ἡ δοκοῦσα ἀπαλ-
λοτρίωσις ἄκυρος.
Search Help