[ ] Chiron 1990, 63, no. Samos 226
See also:
23 [καὶ ἐπικληρῶσαι αὐτὸν ἐ]π̣ὶ φυλὴν καὶ vacat
[χιλιαστὺν καὶ ἑκατο]στὺν καὶ γένος κα[ὶ]
25 [ἀναγράψαι καθότι καὶ] τοὺς ἄλλους vacat
[Σαμίους· ταῦτα δὲ] ὑπάρχειν καὶ αὐτῶι
[καὶ ἐκγόνοις·] τ[ὸ δὲ ψ][φ]ισμα τόδε ἀνα-
[γράψαι εἰς στήλην λιθί]ν̣ην καὶ ἀναθεῖνα[ι]
[εἰς τὸ ἱερὸν] τ̣ῆς Ἥρας, τῆς δὲ ἐπικληρώ-
30 [σεως καὶ τῆς ἀναγραφῆς ἐπιμεληθῆ]-
[ναι τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς.]
Search Help