Honorary decree of boule and de[mos] (of Priene) for (no name); I; found at Priene: *IPriene 118; **BE 1977:236 (l. 9); SEG 27, 762.  
[ ] IPri 118
A.1 [— αἱρεθεὶς δὲ ἀγωνοθέτης μηνὸς Μεταγειτνιῶ]-
ν̣ος̣ [ἐν ταῖς ἀρχα]ιρεσίαις ἐπὶ στεφανηφό[ρου —]
μετὰ [τῶν συναγων]οθετῶν, φιλοδόξως μὲν τὰ [πρὸς τοὺς ἀνθρώπους —, ὁσίως δὲ]
τὰ πρὸς [τὴν προε]σ̣τεικεῖαν τῆ<ς> πόλεως Ἀθηνᾶ[ν —]
5 μηνὸς Ληναιῶνος ἐπηνγείλατο μετὰ τῶν συναγω[νοθετῶν —]
δραχμῶν Ἀλεξανδρείων φʹ ἕως τοῦ ἀχθησομένου [—]
του δεομένου τοῦ γυμνικοῦ ἀγῶνος τήν τε χρείαν τοῖς ἄ̣[λλοις τε]λεσθῆναι κα[ὶ —]
τὸ ἀνάθεμα, καὶ ἐν τῶι ἑξῆς χρόνωι πᾶσαν εἰσφερόμενος σπ̣[ου]δὴν καὶ φιλοτιμίαν, [σπεύδων δὲ — τοῖς νικήσασιν ὡς]
ἀσφαλέστατα πρὸς πάντα τὸν χρόνον γενηθῆναι τὰ βραβ[εῖα] πρὸς μὲν τὸ τῆς ἐπα̣[—, τῆς]
δὲ δαπάνης ὑπεράνω γενόμενος συνετέλεσεν κορινθιου[ργ]ὰ βραβεῖα καὶ [— κα]-
10 λῶς κατεσκευασμένα καὶ πρὸς τὰς τῶν ἀγώνων χρείας ἀσφαλῶς γεγο[νότα, καθὼς καὶ — γενομέ]-
νου τοῦ ἀγῶνος φανερὸν ἐγενήθη, καὶ προσεδαπάνησεν μετὰ τῶν συναγ[ωνοθετῶν δραχμὰς —ʹ· γενομένων δὲ
ἀγώνων ἐπὶ στεφανηφόρου Ἡρῴδου συνετέλεσεν ἐκ τῶν ἰδίων μετὰ̣ [τῶν συναγωνοθετῶν δεῖπνον ἐν τῶι θεά]-
τρωι τοῖς τε πολίταις καὶ κατοίκοις καὶ παροίκοις καὶ οἰκέταις κα[ὶ —, ἐποιήσατο δὲ]
καὶ κρεαδοσίαν μετὰ τῶν συναγωνοθετῶν πᾶσι τοῖς πολίταις [καὶ τοῖς — καὶ τοῖς παρεπι]-
15 δημοῦσιν ἐκ τῶν πόλεων θεωροῖς, ἐδαπάνησεν δὲ παρ’ ἑαυ[τοῦ —]
τοῖς ἀγῶσιν δραχμὰς Ἀλεξ(ανδρείας) ρξʹ καὶ ταινιῶν τοῖς νικήσασιν δραχ[μὰς —]
σιν ἠγορασμένοις δραχμ(ὰς) σʹ, καὶ παραστήσας τῆι θεῶι τὰς [θυσίας ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν τε πολιτῶν πάντων]
καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατοικούντ[ων τήν τε πόλιν καὶ τὴν χώρα̣ν]
B.19 [—]
20 [—]
[—]
[—]ο̣[—]
[—]ι̣[—]
[․c.2․ φ]ιλοτι̣μίας [—]
25 [․․․c.9․․․]λ̣λ̣[․c.3․]νο[—]
δρ[․c.5․] μ[ὲ]ν φροντιζομ[ενο—]
φανε[ρ․c.5․]π̣ασιν καθ̣ιστανε[—]
[․c.4․]α[․c.1․]ας καταξίας ἀπονο̣[—]
καὶ χάριτος καὶ φιλανθρωπίας [—]
30 [τῆς] πατρίδος τοὺς μετ’ εὐνοίας [—]
[φ]ιλοδοξίας πάντα τὰ κοινὰ κα[ὶ —]
[δ]εδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δή[μωι· ἐπῃνῆσθαί τε —]
ἐπί τε τῇ πρὸς τὸ θεῖον εὐσεβε[ίᾳ καὶ —]
[καὶ ἐ]πὶ τῆι πρὸς ἕκαστον τῶν [πολιτῶν εὐνοίαι καὶ στεφανῶσαι — τετειμῆ]-
35 [σθαι δὲ καὶ αὐτὸν εἰκό]νι χαλ̣[κῆι καὶ —]
Search Help