Funerary inscription by Menodoros Nikeratou for self and family, with penalty for unauthorized burial; AD 117/138; found on Kazartepe: *MDAI(I) 1965, pp. 124-125, no. 6 (PH).  
[ ] MDAI(I) 1965, 124-25, no. 6
See also:
1.5 τοῦ
Διονυ-
σίου
μη(νὸς) Τι(βερίου)
vacat λʹ
10
2.1 τὴν σορὸν καὶ τὸ ὑπ’ αὐτῇ μνημεῖον κα-
τεσκεύασεν Μηνόδωρος Νικηράτου
καθὼς διετάξατο αὐτοῦ ἡ μήτηρ Νικὼ
Νικηράτου ἐφ’ ᾧ οὐδεὶς εἰς τὴν σορὸν ἕ-
5 τερος ταφήσεται εἰ μὴ αὐτὸς Μηνόδω-
ρος Νικηράτου καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
Ἰδιόκτητος Ἀγαθόποδος καὶ Ἀγαθό-
πους Μηνοδώρου καὶ οἱ ἔκγονοι αὐτῶν,
ἑτέρῳ δὲ οὐδενὶ ἐξέσται εἰς τὴν σορὸν
10 ταφῆναι κατ’ οὐδένα τρόπον.  ἐὰν δέ τις
παρὰ ταῦτα ποιήσῃ, ἀποτείσει τῇ βου|λῇ 𐆖(δηνάρια) #⁸⁹⁷
καὶ ἔνοχος ἔσται τῷ τῆς τυμβωρυχίας
ἐνκλήματι.  μεθέξουσιν δὲ τοῦ μνη-
μείου οὓς ἂν ἐγὼ διατάξω.  ταύτης τῆς ἐπι-
15 γραφῆς ἀποσημείωσις ἐτέθη ἐπὶ τὸ βασίληον.
3.5 ἐπὶ
Ἀπολλω-
νίου ⁜
Search Help