Decree concerning supervision of magistrates and of democracy, after revolution, stoichedon; V1; found at Erythrai: Zolotas, Athena 20, 1908, 190-4, no. 5; Wilhelm, JÖAI 12, 1909, 126-141; Keil, JÖAI 14, 1911, Beibl. 49-52, no. 1 (PH); Jeffery, Local Scripts 344, no. 52; *IEry 2 (PH).  
[ ] IEry 2
a.1 [—] μηδ[ὲ]
κύαμ[ον ․․5․․] μηδὲ
τιμάς· ἢν̣ [δ’] ἁμαρτάνη-
ι, ὀφελέτω δέκα στατ-
5 ῆρας· δίωξιν δ’ ἐ͂ναι τ-
ῶι βολομένωι, καὶ τῶ-
ι καταλαβόντι τὤμι-
συ, τὸ δ’ ἥμισυ τῆς πόλ-
εως. ἢν δ’ ἐκχωρῆι ὁ δι-
10 ώξας, ὀφελέτω ὅπερ ο-
ἷ νικῶντι γίνεται, κ-
αὶ τούτο δίωξιν ἐ͂να-
ι κατὰ ταὐτά. δικάζε-
ν δὲ ἀπὸ τῶμ φυλέων ἄ-
15 νδρας ἐννέα ἀπ’ ἑκάσ-
της οἷσίν ἐστιν μὴ ἐ-
λάΤονος ἄξια ἢ τριή-
κοντα στατήρων, ὀμό-
σαντας τὸν αὐτὸν ὅρ-
20 κον τῆι βολῆι δικᾶν
κατὰ νόμος καὶ ψηφί-
σματα· πληρο͂ν δὲ τὸ δ-
ικαστήριον μὴ ἐ̣λ̣ά̣[σ]-
σονας ἢ ἑξήκο[ντ]α̣ κ̣α̣-
25 ὶ ἕνα· δικάζεν [δὲ π]λη-
σί̣ον τιθέντα̣ κ̣ατὰ τ-
ὸ̣ν νόμον. ἐσάγεν δὲ τ-
[ὰ]ς̣ δίκας καὶ συγγρά-
[φεν] πρυτάνεας, καὶ [γ]-
30 [ράφε]σθαι τὸν ὀφ[έλο]-
[ντα· ἢ]ν̣ δὲ μή, αὐτ[ὸς ὀφ-
[έλεν· ἐ]γδικάζ̣[εσθαι]
[․․5․․]η̣ν̣[—]
b.0 [․c.4․, ἀν]-
a [αγράψα]-
[ι δὲ τόδ]-
1 [ε τὸ] ψ̣ήφ̣-
ι̣σμα ἐ[ς]
τ̣ήληι λ-
ι̣θίνηι
5 καὶ ἐς [τ]-
ὸγ κύκλ-
ον στῆσ-
αι το͂ Ζη-
νὸς τὠγ-
10 οραίο τ-
ὴν δευτ-
έρην πρ-
υτανη[ί]-
ην. δίωξ-
15 ιν δ’ ἐ͂να-
ι ὅτις α-
ὐτὸς ζώ-
ει μὴ κα-
τὰ νόμο-
20 ν τραφ-
ὲς ἢ ἐξ-
ελευθ-
έρο παῖ-
ς ἢ ξένο·
25 ὅτεο δὲ
π̣ατὴ[ρ] ἢ̣
παλαιό-
τερον τ̣-
ιμὰς ἴσ-
30 χ̣εν ἢ κύ-
αμον ἐδ-
[έ]ξατο [․]
․․π̣ερ[․]
․․․λ․․
35
c.1 [․ ἐπι]οπ-
[τεύ]εν. ἢ-
ν δ’ ἀπὸ ν-
όθο ἦι, ἐ-
5 πιοπτε-
υέτω κα-
ὶ ὑποζυ-
γὴν ἐ͂να-
ι.  τῶν δ’ ἀ-
10 ληθῶν ὃ-
ς ἂμ μὴ ἔ-
λθηι ἐπ-
12a [α]γγελά -
13 ντων τῶ-
μ πρυτά-
15 νεων, ὀφ-
ελέτω
ἡμιστ-
άτηρον
[⁵³ἔστω δὲ
20 τῶμ πρυ-
τάνεων]⁵³
ἤν τι μὴ
τῶν ἀνα-
γκαίων
25 ἀπέρ[γη]-
ι.
Search Help