Fragment of honorary inscription for (no name), [ar]chiereus of Asia, on statue-base (?); imperial; found at Ephesos: *IEph 889.  
[ ] IEph 889
1 [— ἀρ]χιερασάμενον ἀξί[ως τοῦ λαμπροτά]-
[του τῆς] Ἀσίας ἔθνους ἔν τε τ[ῇ ἱερατείᾳ ἀξιω]-
[θέντα στε]φάνων τριῶν, ἐλαι[οθετήσαντα]
[ἐν τῇ π]ατρίδι καθ’ ἑκάστηἡμέραν —]
5 [μεγαλοφ]ρόνως καὶ ἀγωνοθ[ετήσαντα τῶν χρυσο?]-
[φόρων ἐν]δόξως· γραμματ[εύσαντα —]
[—]μιαν κατὰ τ[—]
Search Help