Honorary inscription for Caracalla, Neos [Helios], by boul[e] of Eph[esos]; AD 214/217; found at Ephesos: *İplikçioğlu, EA 9, 1987, 111-113 (PH); SEG 37, 886.  
[ ] EA 9, 1987, 111-13
0 [Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον]
a [Αντωνεῖνον Εὐσεβῆ Εὐτυχῆ Σεβαστὸν]
1 Παρθικὸν μέγιστ[ον, Βρε]-
ταννικὸν μέγιστ[ον, Γερ]-
μανικὸν μέγιστον, Ἀ̣[ρμενι]-
ακὸν μέγιστον, Νέον [Ἥλιον,]
5 τὸν γῆς καὶ θαλάσσης δεσ̣[πότην]
ἡ φιλοσέβαστος βουλ̣[ὴ]
τῆς πρώτης και μεγίστης μ̣[ητρο]-
πόλεως τῆς Ἀσίας καὶ <⁶¹δ>⁶¹[⁵¹τρ]⁵¹ὶς [νεωκό]-
ρ<⁶¹>⁶¹[⁵¹ου [πρώτης, δὶς μὲ]ν]⁵¹ τῶν Σε̣[βαστῶν,]
10 <⁶¹>⁶¹[⁵¹[ἅπαξ δὲ τῆς Ἀρτέμιδ]ο̣ς̣]⁵¹, Ἐφ[εσίων]
πόλεως
τὸν ἑαυτῆς καὶ τῆς πατρ[ίδος σωτῆρα?,]
ἀπὸ πόρων βουλα̣[ρχίας]
Κλ(αυδίου) Τειμοκρά[τους,]
15 ἐκδικοῦντος Φλ(αουίου) Ἰο[υλιανοῦ βʹ]
ὑοῦ, ἀρχιερέως καὶ [πρυτάνεως]
καὶ γραμματέως [τοῦ δήμου]
φ̣ι̣λ̣ο̣σ̣εβάσ̣[του.]
Search Help