List of ephebes, beginning with son of Iulius Lucullus; imperial; found at Ephesos: *IEph 1151.  
[ ] IEph 1151
1 [—] Ἰ̣ουλίου Λουκούλλου φιλο[σέβαστος]
[— Π]ρόκλος φιλοσέβαστος
[— Παλ]α̣τείνα Ῥοῦφος φι̣[λοσέβαστος]
[—]ο̣υ̣ φ̣ι̣λ̣[ο]σ̣έ̣[βα]σ̣τος̣
5 Ἰουλια[ν—]
[—] Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣ν̣[—]ελ[—]
[— ἀγωνο]θέτης τῶν ἐφήβω[ν —]
[Πομπήϊος] Σ̣η̣σ̣τ̣υ̣λ̣λ̣[ια]νὸς Τ(ίτος) Φλ(άουιος) Πομπήϊος Μαρκελ̣[λεῖνος]
[—] Λο̣υ̣κ̣ήϊος
10 [—] Μουνάτιος Λονγεῖνος Τ̣[—]
[—]ο̣τ̣․․․ [Πρ]ε̣ι̣μιγένου τοῦ ἐφηβάρχου [—]
[—]α̣ς κα̣ὶ̣ ἐ̣π̣ι̣δόσε[ι]ς τῶν ἐφήβων καὶ τῶν ἐξ ἔθους ετ̣[—]
[— τ]ῆς θεοῦ ἡμέρας, δόντος δὲ καὶ διανομὰς βουλῇ [καὶ]
[γερουσίᾳ καὶ τοῖς συνέδροις π]ᾶσι τῷ ἰδίῳ ἐνιαυτῷ
15 [ἱ]ε̣ροκῆρυξ
Search Help