Fragment of decree (?) concerning Hestia Bou[laia], Demeter, [Demeter Kore, Sopolis,] Neike, Ap[ollo Klarios, Pyr aphtharton,] Caracalla, Geta, and cult of Kouretes; AD 211/212; found at Ephesos: FiE IX 1, no. D3 (PH); *IEph 1077.  
[ ] IEph 1077
1 [— εἴπερ ἡ πόλις ἡμῶν προνοίᾳ] Ἑστίας Βου̣[λαίας καὶ Δήμητρος καὶ]
[Δήμητρος Κόρης καὶ Σωπόλεως κα]ὶ τῆς Νείκης καὶ Ἀπ[όλλωνος Κλαρίου]
[καὶ Πυρὸς ἀφθάρτου καὶ τῶν] Αὐτοκρατόρων Μ(άρκου) Αὐρη[λιου Σεουήρου]
[Ἀντωνείνου Σεβαστο]ῦ̣ Παρθικοῦ μεγίστου Βρεταν[νικοῦ μεγίστου]
5 [καὶ Π(οπλίου) Σεπτιμίου Γέτα Σεβαστοῦ] φυλάττεται· καὶ τῆς πρυτάνεως [εὐ]-
[τυχῶς ἐκτελεσάσης τὰ μυ]στήρια καὶ τὰς θυσίας ἐπὶ τῇ τοῦ κ[οινοῦ]
[ἡμῶν σωτηρίᾳ, γενομ]ένων δὲ καὶ κουρήτων πρὸς τὴ[ν]
[—]ς τὸν ἐνιαυτὸν ὑπὸ τῶν τ̣[—]
[— μηδὲ τῶν κο]υρήτων καταφρονο[ύντων —]
10 [—] ὑφίστανται μηρ̣[—]
[—] κοινῷ νει[—]
Search Help