Prophetes inscription for [Epikrates Hekataiou]; early imperial: GIBM 923a; Fontenrose, U. Cal. Pub. Class. Philol. 12, 1942, 167-8; *IDidyma 236A.  
[ ] IDid 236A
0 {²Beginning lost}²
[θ]εωρίας ἐ̣ν [τοῖς Ἀνθεστηρί]-
οις ἐπὶ ἡμέρας δ[ύο, ὑδροφο]-
ρούσης Πώ̣λλης τῆς Μακα[ρέως,]
ταμιευόντων Εὐτύχου[ς τοῦ]
5 Ἐπεράστου καὶ Παμφίλου [τοῦ]
Ἀντιόχου, καὶ τειμηθεὶς [ὑπὸ]
τοῦ δήμου πλεονάκις ε[ἰ]-
κόσι χρυσαῖς καὶ ἀνδριᾶ[σι.]
Search Help