Prophetes inscription for (no name), fifth laticlavius from all Asia; Ie/1b: Woodward, ABSA 28, 1926/7, 119-24, no. 9; *IDidyma 296.  
[ ] IDid 296
0 {²Beginning lost}²
[π]ατρὸς ἀρχιερέως, προφ[ήτου,]
γυμνασιάρχου τῶν τριῶν [γυ]-
μνασίων καὶ παιδονόμου, [ἐπι]-
δόσεις τε ἀργυρικὰς καὶ σ̣[ει]-
5 τωνικὰς καὶ παραπράσεις [πε]-
ποιημένου, αὐτὸς δὲ πλατύ̣[ση]-
μος δήμ̣ου Ῥωμαίων, πέμπ[τος]
μὲν ἀπὸ τῆς Ἀσίας ὅλης ἐκ το[ῦ αἰ]-
ῶνος εἰς σύγκλητον εἰσελθ[ών,]
10 [ἀ]πὸ δὲ Μειλήτου καὶ τῆς ἄλλη[ς Ἰ]-
ωνίας μόν[ος καὶ πρ]ῶ̣τ̣ο̣ς̣, ἀρχ̣ιερε[ὺς]
τοῦ Σ{ι}ε<β>ασ[τοῦ {²⁶Σεβαστοῦ}²⁶ —]γατων
{²Continuation lost}²
Search Help