Dedication to [Apollo Didymeus] by [ ... ]nos Menandros, who held, among other offices, that of agonothetes of megala Didymeia; 22/31: CIG 2881; *IDidyma 84.  
[ ] IDid 84
0 {²First line on stone above}²
[Ἀπόλλωνι Διδυ]-
μ{ν}εῖ {²⁶Διδυμεῖ}²⁶ ἀνέθηκεν [․․․c.9․․․]νος
Μένανδρος προφήτης καὶ κωτάρ-
χης καὶ πάλιν ἀγωνοθέτης τῶν
5 Μεγάλων Διδυμείων, ὑπὲρ τῶν τῆ-
ς προφητείας ἀναλωμάτων κοσμ-
ήσας τὸν τρίτον οἶκον τοῦ Φαυστ-
ινείου γυμνασίου τῷ παντὶ κόσ-
μῳ μετὰ πάντα τὰ τῆς λειτουρ-
10 γίας ἀναλώματα· στεφανηφόρος,
ἀρχιπρύτανις, βούλαρχος, γραμ-
ματεύς, ἀγορανόμος, γυναικονό-
μος, ἀριστεύς, ἀγωνοθέτης τῶν Με-
γάλων Διδυμείων, λειτουργὸς τῶν
15 ἐν παισὶ λειτουργιῶν πασῶν, χορη-
γὸς τῶν ἀρίστων χορηγιῶν, ἀγων-
οθέτης, βασιλεύς, προστάτης το-
ῦ μεγάλου γυμνασίου ἔτεσι δυσὶν
καὶ τοῦ Καπίτωνος ἔτεσι δυσίν,
20 προστάτης γερουσίας, ἔν τε πρ-
εσβείαις καὶ ἐπιδόσεσιν ἀεὶ χρ-
ήσιμος γεγενημένος τῇ πόλει·
ὑὸς καὶ ἔκγονος ἀρχιερέων, στ-
εφανηφόρων, προφητῶν, ἀρχόντ-
25 ων, γυμνασιάρχων, γένους τῶν
κτισάντων τῆν πόλιν. ❦
Search Help