[ ] SEG 15, 532
1 [ὁ δῆμος ἐτείμησε χρυσῷ στ]ε[φάν]ῳ Κλα̣υ̣δί-
[αν — θυ]γ̣ατ̣έρα Ἡ̣δ̣ῆ̣α̣ν γ[υμ]νασιαρ-
[χήσασαν τε]τράκις καὶ δὶς ἀλ̣είψασαν τὴν
[πόλιν κατὰ τ]ὴν τῶν Ἡρακλήων ἀγώνων πανή-
5 [γυριν, καὶ —]κ̣ι̣ς ἀγωνοθετήσασαν τῶν Ἡρα-
[κλήων καὶ Ῥωμ]αίων καὶ Καισαρήων, καὶ βασιλεύσα-
[σαν τοῦ τρισκα]ιδεκαπολειτικοῦ τῶν Ἰώνων
[κοινοῦ, ․c.6․․ φιλοδ]ο̣ξ̣οῦσα̣ν̣ κ̣[α]ὶ τὴν πόλιν
[․․․․c.12․․․․ φ]ιλόπατριν [․․ ἱ]έρηαν δ[ιὰ βί]-
10 [ου τῆς Σεβαστ]ῆς θεᾶς Ἀφροδίτης Λιβίας [․c.5․]
[—]ν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ [κα]λοκ[αγα]-
[vacat θί]ας τῆς εἰς ἑαυτόν.
Search Help