[ ] CIG 2217
1 vacat ὁ δῆμος vacat
αὐτοκράτορα Καίσαρα Λού-
κιον Αὐρήλιον Οὔηρον Σε-
βαστόν, δημαρχικῆς ἐξου-
5 σίας τὸ βʹ, θεοῦ Ἀντωνείνου
υἱόν, θεοῦ Ἁδριανοῦ υἱωνόν,
θεοῦ Τραϊανοῦ ἔκγονον, θε-
οῦ Νερούα ἀπόγονον,
ἐπιμεληθέντος τῆς
10 ἀναστάσεως ❦ Πομπηΐου
Λατρίου τοῦ πρώτου
vacat ❦ στρατηγοῦ. ❦ vacat
Search Help