[ ] Phokis — Delphi — 170-157/156 BC
1 [ἄρ]χοντος Θευξέ[νου μη]-
[νὸ]ς Ἐνδυσποιτροπ[ίου, ἐπὶ]
[τ]οῖσδε ἀπέδοτο Ἀστύοχος
[Γ]νωσιλάου Δελφός, συνεπαινεόν-
5 των καὶ τῶν ὑῶν αὐτοῦ Γνωσιλάου
καὶ Ἀριστάρχου, τῶι Ἀπόλλωνι τῶι
Πυθίωι σώματα τέσσαρα οἷς ὀνόματ[α]
Πυῤῥίας, Ὄνασος, Παρθένιον, Ἀριστ[ώ],
ἕκαστον τούτων τειμᾶς ἀργυ[ρίου]
10 μνᾶν τριῶν, καθὼς ἐπίστ[ευσαν]
Πυῤῥίας, Ὄνασος, Παρθένιον, Ἀρι[στὼ]
τῶι θεῶι τὰν ὠνάν, ἐφ’ ὧιτε ἐ[λεύθε]-
ροι εἶμεν καὶ ἀνέφαπτοι ἀπὸ π[άντων]
τὸν πάντα βίον. βεβαιωτὴρ κα[τὰ τὸν]
15 νόμον· Νικόμαχος Δεξίππου Δελφός.
παραμεινάντων δὲ Πυῤῥίας, Ὄνασος
καὶ Παρθένιον καὶ Ἀριστὼ παρὰ Ἀστύοχον
ἄχρι κα ζώη Ἀστύοχος, ποιέοντες τὸ πο-
τιτασ(σ)όμενον πᾶν τὸ δυνατὸν ἀνενκλή-
20 τως· εἰ δέ τί κα μὴ ποιήσωντι τῶν ποτι-
τασσομένων ὑπὸ Ἀστυόχου καθὼς γέ-
γραπται δυνατοὶ ἐόντες, ἐξέστω Ἀστυό-
χωι κολάζειν τὸμ μὴ ποιέοντα τὸ ποτι-
τασσόμενον καθώς κα αὐτὸς θέληι καὶ [ἄλ]-
25 λωι ὑπὲρ Ἀστύοχον ὅν κα Ἀστύοχος κελεύ-
σηι ἀζαμίοις ὄντοις καὶ ἀνυποδίκοις πά-
σας δίκας καὶ ζαμίας· εἰ δέ τί κα πάθηι Ἀστύ-
οχος, ἐλεύθεροι ἐόντων Πυῤῥίας, Ὄνασος,
Παρθένιον, Ἀριστὼ κυριεύοντες αὐτοσαυ-
30 τῶν καὶ ποιέοντες ὅ κα θέλωντι καὶ ἀπο-
τρέχοντες οἷς κα θέλωντι, καθὼς ἐπίστε[υ]-
σαν τῶι θεῶι τὰν ὠνάν· εἰ δέ τίς κα ἅπτητα[ι]
ἐπὶ καταδουλισμῶι Πυῤῥία ἢ Ὀνάσου ἢ Παρθ[ε]-
νίου ἢ Ἀριστοῦς τελευτάσαντος Ἀστυ-
35 όχου, βέβαιον παρεχέτω {ι} ὁ βεβαιωτὴρ τῶι
θεῶι τὰν ὠνὰν κατὰ τὸν νόμον. ὁμοίω[ς]
δὲ καὶ οἱ παρατυ[γ]χάνοντες κύριοι ἐόντων σ[υ]-
λέοντες ὡς ἐλευθέρους ὄντας ἀζάμιοι ἐ-
όντες καὶ ἀνυπόδικοι πάσας δίκας καὶ ζαμί-
40 ας. μάρτυρες· τοὶ ἱερεῖς τοῦ Ἀπόλλωνος
Ἀμύντας καὶ Ταραντῖνος καὶ οἱ ἄρχοντες
Πολέμαρχος Παυσανία, Ἄρχων Νικοβούλου,
Φιλοκράτης Ξένωνος, ἰδιῶται Κ<λ>εύξενος,
Ἰατάδας, Μένης, Εὐκλείδας, Τιμόκριτος,
45 Ξεναγόρας Εὐκλείδα.
Search Help