[ ] Phokis — Delphi — 114 AD — SIG(3) 827D
col. III.1 πρ(ὸ) ιʹ Καλ. Ὀκτωβρ̣. v ἐν Ἐλατείᾳ v περὶ τῆς ἀμφισβητήσεως τῆς Δελφῶν πρὸς Ἀμ-
φισσεῖς καὶ Μυανεῖς περὶ τῶν ὅρων, περὶ ἧς ὁ μέγιστος αὐτοκράτωρ ἐκέλευσέν
με κρεῖναι, πλεονάκις ἑκατέρων διακούσας καὶ ἐπὶ τῶν τόπων γενόμενος καὶ
καταμαθὼν ἕκαστα ἐπὶ τῆς αὐτοψίας κατὰ τὴν ἀμφοτέρων ὑφήγησιν, προσ-
5 έτι δὲ ἐντυχὼν τοῖς εἰς ἀπόδειξιν ὑπ’ αὐτῶν προφερομένοις, ἃ ἐπέγνων ταύ-
τῃ τῇ ἀποφάσει περιέλαβον. v ἐπεὶ τὴν ὑπὸ τῶν ἱερομνημόνων γενομένην κρίσιν
[κ]ατὰ τὴν Μανίου Ἀκειλίου καὶ τῆς Συνκλήτου γνώμην, ἣν καὶ ὁ μέγιστος αὐ-
[τ]οκράτωρ πασῶν μάλιστα κυρίαν ἐτήρησεν, συνωμολογήθη ταύτην εἶναι τὴν
[ἐ]ν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ ἐν Δελφοῖς ἐξ εὐ[ω]νύμ[ου] ε̣[ἰσ]ι̣ό̣[ντων] ἐνκε-
10 [χαραγ]μένην, ἀρέσκει, κατὰ τὸν ὑπὸ τῶν ἱερομνημόνων [ἀφ]ο̣ρ[ισμὸν γενό]μενον· v ἀπὸ
[Τριναπέας ὅρ]ου, ἥτις ἐσ̣τὶν πέτρα ἐ[ξ]έχουσα ὑπὲρ κοιλ[άδο]ς ἣν Χάραδρ[ον καλοῦσιν], ὑφ’ ἥν ἐστιν
[κρήνη Ἐμβ]άτεια, κατ’ εὐθ̣ὺ μέχρι τῆς προειρημένης κρήνης τ[ὸ] πρὸς [Δε]λφοὺς μέ[ρ]ος Δελφῶν
[εἶναι. v ἀπὸ] τῆς κρήνης τῆς Ἐ[μβ]ατείας, ἐπειδὴ ὁ α̣[ὐ]τὸς ἀφορισμὸς σημ̣α̣ίνει [κα]τ’ Ἀστράβαν-
[τα δεύτερον ὅρο]ν εἶναι, ἀρέσκει μέχρι τοῦ ὅρου τοῦ ἐν τῷ Ἀστράβαντι δεικν[υ]μένου, οὐ
15 [πόρρω τῆς] θαλάσση[ς, ἐ]ν ᾧ τρίπο[υ]ς ἐνκεκόλα[π]ται, ὃ [δ]οκεῖ ἴδιον εἶναι τῆς ἱερᾶς τῶν
[Δελφῶν χώρας ὅρι]ον, [ἅ]π[αντα] τὰ εὐώνυμα ὡς ἐπὶ θάλασσαν εἶναι Δελφῶν
[— — — —c.20— — — — ἐ]κείνου τ[οῦ ὅ]ρου ὃς ἐπεδεί[χθ]η μοι κα[τὰ ?]
[— — — — — — — — — —c.46— — — — — — — — — —]νος ἐφαίνε[το]
frg. 3935.1          #⁷#⁷#⁷#⁷ #⁷#⁷#⁷#⁷
     πε]ριαγωγὴν τὴν ε—
       —έταξαν οὕτως α—
ἀπὸ θαλ]ά̣σσης κατὰ τὸ βραχ[ὺ
5         τοὺς ὅρους ἀπέχειν κ—
    τ]ῆς ἁλέας καθ’ ὃ τελευ[τᾷ
       τῶν ὅρων καὶ τῆς θα[λάσσης
       ἀναμφισ[β]ήτ[ητον
frg. 762.1     —ωκὼς
   —ου προ—
    π̣ερὶ ἧς καὶ α—
 π]ροειρημέ̣
5 περι]α̣γωγή
Search Help