[ ] Phokis — Delphi — undated
lapis I.1 [Λιπ]αραῖοι
     —ΘΣ—
lapis II.1 [Φ]οίβ[ωι]
lapis III.1 ℎίκατι {²⁶εἴκοσι}²⁶ π[λοῖα?]
Search Help