[ ] Phokis — Delphi — undated
frg. a.1 [ἄρχοντος — — τοῦ — —, μηνὸς Βου]κα[τίου, β]ο[υλ]ευό[ντων — —]
— — — — — —ου, ἀπέδοτο Διόδωρος Ἄ<ρχ>ωνος, σ[υνευ]-
[δοκεούσας καὶ τᾶς θυγατρ]ὸς Ἀριστίου καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτᾶς Τιμολέωνος
[τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πυθίωι σ]ῶμα ἀνδρεῖον ᾧ ὄνομα Ἄκρατος, γένος οἰκο-
5 [γενῆ, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν τρ]ιῶν, καὶ τὰν τιμὰν ἔχει πᾶσαν, καθὼς ἐπίστευ-
[σε Ἄκρατος τῶι θεῶι τὰν ὠνὰ]ν ἐφ’ ὧι[τε ἐλεύθ]ερον εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον
[ἀπὸ πάντων τὸν πάντα χρόνον, ποιέων ὅ κα θέλῃ καὶ ἀποτρέ]χων ο[ἷς κα] θέλῃ. βε-
[βαιωτὴρ κατὰ τοὺς νόμους τᾶς πόλιος — — — —. εἰ]
frg. b.9 [δέ τις ἐφάπτοιτο Ἀκράτου ἐπὶ κ]ατα[δουλισμῷ, βέβαιον παρεχόντω]
10 [τῷ θεῷ τὰν ὠνὰν ὅ τε ἀποδόμενος κα]ὶ ὁ βεβα[ιωτήρ. ὁμοίως δὲ καὶ κύριοι]
[ἐόντω οἱ παρατυγχάνοντες συλέο]ντες [Ἄκρατον ὡς ἐλεύθερον ․․․․․․․]
— — —
Search Help