[ ] Phokis — Delphi — 50-25 BC — SEG 37.410 — Mulliez — BCH 112.1988.395-398,2
1 [— — —] traces [παραμεινάτωσαν δὲ — — — — — —, Στρατονείκα καὶ Θεο]-
[φάνης Με]νεκρ[ατεί]ᾳ πάντα τὸν τᾶς [ζωᾶς χρόνον, ποιοῦντες τὸ ἐπιτάσσομενον ὑπὸ Με]-
[νεκρ]α̣τείας ἀνεκκλήτως. ἐὰν δὲ [μὴ ποιήσωντι μηδὲ πειθαρχήσωντι καθὼς γέγραπται],
ἐξῇ [Μ]ενεκρ̣α̣τεί̣ᾳ τὸν ἀπει̣θ[οῦντα κολάζειν — — — — — — — — — —]-
5 ΡΗΤΑ. ἐπὰν δέ τι συμβαίη Μενε[κρατείᾳ τῶν κατ’ ἄνθρωπον, ἔστω — — — — — ἐλευθέ]-
[ρ]α καὶ ἀνέφαπτος ἀπὸ πάντων, δοῦσα [— — — — — — — — — — — — — — — —· καὶ]
Σ̣τρατονείκα καὶ Θεοφάνης ὡσαύτως μετὰ [τὰν Μενεκρατείας τελευτάν, ἔστωσαν ἐλεύ]-
[θ]εροι, δόντες ἕκαστος ἀργυρίου μνᾶς τρεῖ[ς, — — — — — — —, ὅταν(?) Σω]-
σ̣ινίκα δόμεν κελεύσῃ κατὰ τὰς διαθήκας ἃς ἀν[έθηκε Μενεκράτεια — — —]
10 χ̣ειρὶ καὶ γεγ{ε}ραμμένα {²⁶γεγραμμένα}²⁶ σὺν θʹ μαρτύρ[οις. τίθεμαι τὰν ὠνάν, — — — — — — —]
#⁷ΤΑ <γ>εγραφότος τᾷ ἰδίᾳ χειρὶ καὶ ἐσφραγισ[μένου — — — — — — — —]
[․]ΑΙ κειμέναις, μίαν μὲν ἐν τοῖς δαμοσίοις γ̣[ράμμασι, τὰν δὲ δευτέραν παρὰ Καλ]-
[λ]ιστράτῳ τῷ ἱερεῖ, τὰ<ν> δὲ τρίτα<ν> παρὰ τῷ ἄλλῳ ἱερε[ῖ — — — — — — — —]
[․]Α αὐτὰ περιεχούσαις. βεβαιωτῆρες ἐπὶ πάντων [— — — — — — — — — — — — —]
15 [Ἐ]πίνεικος Νικοστράτου, Λέων Ξενοφάντου, ἐφ’ ᾧτε κ̣αθ[ὼς γέγραπται ἐλεύθερα εἶ]-
[μεν τὰ ἐ]ν τᾷ ὠνᾷ σώματα καὶ ἀνέφαπτα ἀπὸ πάντω[ν τὸν πάντα βίον, — — —]
[— — — — — ]εια καὶ ἐπίστευσαν ἐπ’ ἐλευθ̣ε̣ρίᾳ #⁷#⁷[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]#⁷#⁷․․#⁷․․#⁷#⁷#⁷[— — — — —]
Search Help