[ ] Phokis — Delphi — stoich. — 4th c. BC — FD 3:5.88C+E; SIG(3) 236A
1 [— — — — — — — — — — — — —]Σ πόδ[ες — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — δάκτ]υλος ἥμισ̣[ος — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ίων τῶν ἔνδ[οθεν — — — — —]
[— — — τᾶς περι]στ̣[ά]σι̣[ο]ς πόδες ἐνεν[ήκοντα — — —]
5 [— — — — — —]Ι στυλοβάτας πόδες δι[ακάτιοι — — — — —]
[— — — — — ε]ὐθυντηρίαν̣ πόδες τρῖς, π̣[αλαστά — — — —]
[— — — — πόδ]ες τρῖς, παλ[α]στά. v ὕψος πλ[ίνθων — —]
[— — πόδες δ]ύο, δάκτυλοι [τ]ρῖς. v τοὶ π̣[— — — — —]
[— — — — — δά]κτυλοι τρῖ[ς]. v ἄλλας [— — — — — — —]
10 [— — — — — ἀ]ν̣τιθήματα [το]ύτων [— — — — — — — — —]
[— — — — — —] v ὕψος στυ[λο]β̣ά̣[τα — — — — — — — — —]
[— — — τὸν λίθ]ον ἕκαστ[ον — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —] πόδε[ς — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help