[ ] Phokis — Delphi — Daux
1 [ἄ]ρχοντος ἐν Αμφίσσᾳ Ἀριστοβού[λου, μηνὸς — — — — —, ἐν δὲ Δελφοῖς ἄρχοντος Δωροθέου, μηνὸς — — — — —, βουλευ]-
[ό]ντων Βαβύλου, Ἁγίωνος, Πύρρου, Δά[μωνος, ἐπὶ τοῖσδε ἀπέδοντο — — — — — — — — — — — — — — σῶμα γυναικεῖ]-
ον ἇι ὄνομα Ἀφ{ο}ροδισία {²⁶Ἀφροδισία}²⁶, τὸ γένος ο[ἰκογενές, τιμᾶς ἀργυρίου μνᾶν — — —, καὶ τὰν τιμὰν ἔχοντι πᾶσαν, καθὼς ἐπίστευσε Ἀφροδι]-
[σ]ία τὰν ὠνὰν τῷ θεῷ, ἐφ’ ᾧτε ἐλευθέραν̣ [εἶμεν καὶ ἀνέφαπτον ἀπὸ πάντων. βεβαιωτῆρες — — — — — — — —]
5 [․․․․]ου Ἀμφισεῖς. [εἰ δέ τις ἐφ]άπτοιτο Ἀφρο[δισίας ἐπὶ καταδουλισμῷ, βέβαιον παρεχόντων τὰν ὠνὰν τῷ θεῷ οἵ τε ἀποδόμενοι καὶ οἱ]
[βεβαιωτ]ῆρες· κύ[ριος δὲ ἔστω καὶ ἄλλ]ος ὁ πα[ρατυγχάνων συλέων Ἀφροδισίαν ἐλευθέραν, ἀζάμιος ὢν]
[καὶ ἀνυπόδικος π]άσ̣[ας δίκας καὶ ζαμίας — — — — — — — — — — —]
Search Help