[ ] Att. — Athens: Akropolis — stoich. 25 — 333/2 BC — IG II² 339a
See also:
1 [προξ]ενία Α̣ι[— — — — — — — — —]
[ἐπὶ Νι]κοκράτου[ς ἄρχοντος ἐπὶ]
[τῆς Παν]διονίδ[ος δευτέρας πρυ]-
[τανεί]ας ἧι ἐγρ[αμμάτευεν Ἀρχέ]-
5 [λας Χα]ι[ρ]ίου Πα[λληνεύς· Μεταγε]-
[ιτνιῶ]νος ἕκ[τηι φθίνοντος, πέμ]-
[πτηι κα]ὶ δε̣[κάτηι τῆς πρυτανεί]-
[ας — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help