[ ] Att. — Kalyvia Chassia — 166/5 BC
See also:
col. I — — — — — — — — — — — — — — —
1 — — — — — —ίδος φυλῆς
[ζε]ύγει ὀρεικῶι
— — — Φυλέως Ἀτταλίδος φυλῆς
— — —ς Διονυσίου  vac.
5    σφαλ<ε>ῖ
— — —ς Χαριδήμου Λεωντίδος φυλῆς
   παλτῶι
— —οτος Νικομάχου Οἰνεῖδος φυλῆς
   πάλει
10 — —οφος Νικομάχου Ἱπποθωντίδος φυλῆς
   ἵππωι κέλητι
[Λεόντιχ]ος Ἀρχίππου Οἰνεῖδος φυλῆς
12a    vac.  0.037
col. II.12b — — — — — — — — — — — — — — —
13 Ἡρακῶν Ἰά[σονος? — — — φυλῆς]
   πα[γκράτιον?]
15 Πολυκλῆς Α̣[— — — — — — φυλῆς]
   ἵπ[πωι — — —]
Ἡφαιστόδοτ[ος — — — — — — φυλῆς]
   ἵπ[πωι πολεμιστῆι]
Φυλεὺς Παυσα[νίου Ἀτταλίδος φυλῆς]
20    ζε[γει ὀρεικῶι]
Φυλεὺς Παυσαν[ίου Ἀτταλίδος φυλῆς]
   ἅρμα[τι πολεμιστηρίωι]
Θεόδωρος Χαρικ[λέους Αἰαντίδος φυλῆς]
   vac.  6.046
Search Help