[ ] Att. — Athens: Agora — early 2nd c. BC
1 [— —c.18— — —κ]λέους εἶπεν· ἐπειδὴ ἡ ἱέρεια τῶν Θεσμοφό-
[ρων προκεκριμένη ὑπὸ τῶν] δημοτῶν, Σάτυρα, Κρατέου Μελιτέως γυν[ή],
[ἔθυσεν ὑπὲρ τῶν δημοτῶν καλῶ]ς καὶ εὐσεβῶς πάσας τὰς καθηκούσας
[θυσίας ἃς οἱ νόμοι προσέττατ]ον, ἐπεσκεύακεν δὲ καὶ τοὺς ναοὺς πά[ν]-
5 [τας τοὺς ἐν τῶι Ἐλευσινίωι, παρε]σκεύακεν δὲ καὶ π̣ά̣[ν]τ̣α ἐν τῶι τοῦ Πλ[ού]-
[τωνος ἱερῶι, προσανήλωκεν δὲ καὶ] ἐκ τῶν ἰδίων ὑπὲρ τὰς ἑκατὸν δρα-
[χμὰς εἰς τὰς θυσίας τὰς γιγνομένα]ς κατ’ ἐνιαυτόν· ἀγαθεῖ τύχει· δεδό-
[χθαι τοῖς Μελιτεῦσι· ἐπαινέσαι τὴν ἱ]έρειαν τῶν Θ[ε]σμοφόρων Σάτυρα<ν>
[Κρατέου Μελιτέως γυναῖκα καὶ στεφα]νῶσαι αὐτὴν μυρρίνης στεφά-
10 [νωι εὐνοίας ἕνεκα καὶ εὐσεβείας τῆς εἰς τὰ]ς θεὰς καὶ τὸν δῆμον τὸν
[Μελιτέων, δοῦναι δὲ αὐτῆι καὶ εἰκόνος ἀ]νάθεσιν ἐν πίνακι, καθάπερ
[δέδοται καὶ ἄλλαις ἱερείαις ἐν τῶι ναῶι] τῆς Δήμητρος καὶ τῆς Κόρη[ς],
[ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν ταμίαν] τῶν δημοτῶν ἐν στήλει λ[ι]-
[θίνει καὶ στῆσαι πρὸς τῶι Ἐλευσινίωι, τὸ δὲ] ἀνάλωμα εἰς ταῦτα με[ρί]-
15 [σαι ἐκ τῆς κοινῆς διοικήσεως].
Search Help