[ ] Att. — stoich. 28 — 355/4
See also:
1 [προξενία Λα]χάρει Χάρητος Ἀπο[λλωνιάτηι].
[ἐπὶ Καλλι]στράτου ἄρχοντος ἐπὶ τ[ῆ]-
[ς Πανδιο]νίδος πέμπτης πρυτανεί[α]-
[ς ἧι Πάνδ]ιος Σωκλέους ἐξ Οἴο ἐγρα[μ]-
5 [μάτευεν]· τρίτηι τῆς πρυτανείας· τ[ῶ]-
[ν προέδρ]ων ἐπεψήφι[ζ]εν Γλαυκέτη[ς]
․․․8․․․․ν· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ [τ]-
[ῶι δήμωι· Ἀ]ριστοφῶ[ν] εἶπεν· ἐπαινέ[σ]-
[αι Λαχάρη]ν Χάρητος Ἀπολλωνιάτη̣[ν]
10 ․․․8․․․․ον ὅτι πρόθυμος ἦν τῶ[ι ․․]
[․․․․․․ι] ὑπερετεῖν καὶ ἔπεμψ[ε]ν τ[ὸ]-
[ν παῖδα τ]ὸν ἑαυτο[ῦ εἰ]ς Μεθώνην, [κ]α[ὶ]
[εἶναι αὐ]τὸν πρόξενον τοῦ δήμου τ̣[ο]-
[ῦ Ἀθηναί]ων καὶ [α]ὐτὸν καὶ [ἐκ]γό[ν]ου[ς]
15 [καὶ εἶνα]ι αὐτῶ[ι] οἰκί[ας][γ]κτη[σιν· τ]-
[ὸν δὲ γρα]μματ[έα] τῆς βο[υλῆς] ἀναγρ[ά]-
[ψαι ἐν] στήλ[ηι] δέκα [ἡμερῶ]ν [ἐν ἀκρ]-
[οπόλ]ε[ι] τέλεσ[ι]ν το[ῖς Λαχ][ρου τό]-
[δε τὸ ψήφισμα — — — — — — —]
Search Help