[ ] Att. — 1st c. AD — Audollent DT 79
A.1          αρουρα
         τωκο̣ρδ
         ωμαχα
         ροραυ̣
5          τουβ
         του
         #⁷χ
         ποχγη
         ΗΖΟΖ
10 δέσποινα Θεὰ ἐξολέθρευσον,
ἀφάνισον, ἐρήμωσον, ἐξέλασον
ἀπὸ τῆς πόλεως ταύτης
Εὐτυχίδην, ὃν
οἶδεν ἡ θιάσου
15 καὶ μεγίστη δύ-
ναμις̣· οὗ καὶ
τηνο
κ̣αὶ        τη πλακι
            γιδη
20             ․․․․
B.1         φυσα̣τ̣          γενέτειρα σὺ πα[τ․․]
[βασ]ιλεύε̣ι̣ς̣ ειτα   [Ὄ]λυμπον ἔχεις
    αετεμουλ       [ἀν]άσσεις̣ ἀθανάτη
 ξα̣[ρ]α Βαυβώ ε․․․     ηταλ̣ ὠκυτόκια
5  μειδ․․․․υχετια̣        ․ ἰφθόβρομον φε
 ․αται ενθα․․υ․․η      φαιδρύνουσα π․ο
 ωταν κοσμια․θε        ρα καὶ σκῆπτρον
 σε πυριφλεγ[έθον      τ]α κερα[υ]ν[ὸ]ν
 καὶ χ[άλκ]εον υο̣․․    Ταρτάρεον πομ
10     ․․ ὁ̣ καὶ σκῆπτρον χρυσο͂ν̣ ὅπερ κατέ[χ․․]
  ․․οισιν Περσεφόνην δὲ καλώπιδ[α]
[φ]νουκενταβαωθ ὀρεοβάρζαγρα ῥηξί[χθων]
Παλουχ ἔχουσα σάνδαλα Φοίβο
 σ̣ιλονα․ κατεχι․ ην̣ιοχαυ․μινα καὶ
15 [κ]αὶ Γαίη χθονία καὶ [Οὐ]ρανία καὶ Ἀδωνεῦ,
   μήτηρ καὶ ἀνδρ’ ἀλ̣<λ’> ἀνάβηθι Ἀννοῦβι
   νέκυς δαῖμον καὶ νέκυες δαίμονες τ̣
   Εὐτυχίδης ὁ ἀπὸ τῆς πόλεως Ναυπάκτου
[κ]αταδήσατ<ε> καὶ ἀ[π]α̣λ[<λ>άξ]ατ<ε> καὶ <σ>υν-
20 [δι]ώξατ<ε> αὐτὸν [καὶ ἀ]φαντώσατε
                 [Εὐ]τυχίδ[ην κάτ]εχε
δ․υναμ․α — ․․․μου  vac.
Search Help