[ ] Att. — 100-200 AD?
1  καταγράφω κ(αὶ) κατατ̣[ίθω] ἀν[γ]έλ̣[ης καταχθο]-
 νίοις Ἑρμῆ καταχ[θ]ονίω κ(αὶ) Ἑ[κάτη κατα]-
 χθονια, Πλούτωνι [κ(αὶ)] Κόρη κ[(αὶ) Περσιφόνη]
 κ(αὶ) Μοίρες καταχθον[ί]ες κ(αὶ) π̣ά̣[ντοις τοῖς]
5  θ[ε]ο(ῖς) κ(αὶ) τῶ Κερβέρω ․․․․․ φύλακ[ι]
 κ(αὶ) φρίκη κ(αὶ) καθ’ ἡμέ[ραν καθημερι]νῶι [πυρετῶ]
 τοῦ κα<τά>σχοντος [κ(αὶ) οὐκ] ἀποδ[όντος· καταγρά]-
 φω αὐτοὺς ἤτοι ἀν[ο]ήτο[υς εἶναι — — —]
 παρθένου ἤτοι κ(αὶ) ὁ συν[— — —]-
10  τασει· καταγράφω ἅ[παντα — — —]-
 χιον — — —
[σ]τό[μα]
 ὠμοὺς βραχίονα[ς στῆ]-
 θος στόμαχον νῶτ[ον ὑπο]-
15 γάστριον
μηροὺς
 τύλ[ον]
 αν․ελοι φῦσαν ωλ[— — —]-
 ιλ Λαμίαν ἐδετ[— — —]-
20 φης
Παῦλον λιθοξόον
— —ο συνγ̣ν̣ῶ(ν)τα
Search Help