[ ] Att. — Athens
a.1 κα[τ]αδηνύω Ἀνάχαρσιν
καὶ τὸ ἐργασίαν καταδηνύω α[ὐ]το[ῦ]
Ἀρτεμί(ν) τὸν [․․ κ]αταδηνύω ․․ΜΗΕ
[κ]αὶ Ἀρτεμί<δ>ος δε[σπ]ότην καταδη-
5 νύ<ω>. Ὑμνίδα τὴν Ε․․ Ῥ]οδίονα κάπ<ηλον>
καταδ<ην>ύω Ῥό<δ>ων[α· ἀπ]όλοι̣[το]
καὶ τὸ ἐργαστήριον ․ΙΦΟΛ̣ΟΟΝ
ἐργάζεται· καταδηνύω Ῥό-
διον τὸν κάπηλον κατ[α]-
10 δην<ύ>ω τὴν καπή̣λ[ειαν]
κατα[δ]ηνύω <καὶ> τὸ ἐμ-
                 πόριον.
b.1 καταδην[ύ]ω Ἀ[ρ]ταμίν
καὶ ΟΟΠΧΟΛΤΗΝ․ΝΕΡΛΟ
καὶ ΝΩΛΙΑΔΥΩΙΝΟΣΔΥΙΟΟ
καὶ Ἀρτεμίδα δυνατὸς γέν[οιτο]
5 ΑΡΟΜΩΔΑΡΑΩΑΙ Ἄρτεμιν
ΟΦΘΑΙ․ τὴν ἐργασίαν κατα[δη]-
νύ<ω> ΑΝΙΕΓαν τὴν γ[λ]ῶτ(τ)αν ․․․
καταδηνύω Θεο[δό]την
καὶ τὸ ἐργαστήριον
10 τοῦτο· Ἀρταμ<ί>[ν] ΚΙΤΗ̣․․․․
κα[τα]δ<ην>ύω Φίλον ἔργ[α] ΗΙ
․․․ουρα ἀδ<ελ>φ[ὴ]
․․․ρου φίλος̣.
Search Help