[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. — init. s. III a. — Hesp.3.1934.44,33 — BCH 58.1934.91,n1
1 [․․․․10․․․․]ς Φιλιστίδου εἶπ[εν· — — — — — — — — — — — — —]
[․․․8․․․․]ιου Πείρωνος τοῦ Α[— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․]ν ὑπὲρ ὑγιείας καὶ [— — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․7․․․] δήμωι κτημάτων ε[— — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [․․5․․ Π]ειραέων τῶι Ο[․]Ω[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․]σον ἂν ἕκαστος βού[ληται — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․] ἐπέδοσαν λίθους ὅπ[ως ἂν — — — — — — — — — — καὶ τὰ λ]-
[ο]ιπὰ φράχθει, ἐψηφίσ[θαι Πειραεῦσιν — — — — — — — — — — π]-
άντας Πειραέας κοιν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — τὴ]-
10 ν οἰκοδομίαν ⋮𐅂𐅂⋮ δρα[χμὰς — — — — — — — — — — — —]
αὐ<τ>ῶν καὶ γυναικῶ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
κοινῆι <τ>ε φιλοτιμ[— — — — — — — — — — — — — — — — — οἱ ἄλ]-
λοι δημόται μετὰ τ[ῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐ]παρχὴν εἶναι τῶι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — Βο]-
15 ηδρομιῶνι καὶ Πυα[νοψιῶνι — — — — — — — — — — — — — — — —]
ν· ἀναγράψαι δὲ τόδ[ε τὸ ψήφισμα — — — — — εἰς στήλην λιθί]-
νην καὶ στῆσαι πρὸ[ς — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ τοῦ τ]-
οίχου πρὸς τὴν εἴσ[οδον — — — — — — — — — — — — τὰς δε ἐπι]-
δόσεις ἐπιδόντων [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]-
20 πάρξωνται τῶι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἕκ]-
αστος ἐπήρξατ[ο — — — — — — — — — — — — — — — — τὴν οἰκοδ]-
ομίαν καὶ τὴν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ηται τὰ χρή[ματα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ι δὲ καὶ τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 ἐπαρχε̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ημη[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us