[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. 32 — 357/6 a. — Hesp. 13.1944.229,3 — Osborne, Nat.I.D13
1 [ἐπὶ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντ]ος· {²vacat}²
[ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶ]ι δήμω[ι, ἐπ[ὶ τῆς]
[․․․․․․15․․․․․․․]ης [πρυ]τανεί[ας ἧι Διό]-
[δοτος Διοκλέους Ἀ]ν[γελῆ]θεν ἐγρ[αμμάτε]-
5 [υεν· ․․․․․․15․․․․․․․ Ἀφ]ιδνα[ῖος ἐπεστ]-
[άτει· ․․․․9․․․․ εἶπεν]· ἐπειδὴ Ἀρ[ιστομέ]-
[νης ὁ ․․․7․․․ τὸν δῆμον τ]ὸν Ἀθη[ναίων εὖ]-
ποεῖ ὅ τι ἂν δύνηται, ἐπ]αινέσαι [αὐτὸν κα]-
[ὶ στεφανῶσαι χρυσῶι σ]τεφάνωι [ἀπὸ ∶𐅅∶ δρ]-
10 [αχμῶν καὶ ἀνειπεῖν] ὅταν τῶι δή[μωι δοκῆ]-
[ι· εἶναι δὲ αὐτὸν Ἀωη]ναῖον· γράψ[ασθαι δὲ]
[φυλῆς καὶ δήμου καὶ φ]ρατριὰς ἧ[ς ἂν βούλ]-
[ηται, καὶ τὴν ψῆφον] τοὺς πρυτάν[εις οἳ ἂν]
[πρυτανεύωσιν δοῦ]ναι περὶ αὐτ[οῦ ἐν τῆι]
15 [πρώτηι ἐκκλησίαι]· ἀναγράψαι [δὲ τὸ ψήφι]-
[σμα τόδε τὸν γραμματέα] τῆς βο[υλῆς ἐν στ]-
[ήληι λιθίνηι καὶ σ]τῆσαι ἐν ἀκρ[οπόλει· δ]-
[οῦναι δὲ τὸν ταμία]ν τοῦ δήμου τ[ῶι γραμμ]-
[ατεῖ τῆς βουλῆς ∶ΔΔΔ∶] δραχμὰς ἐ[κ τῶν κατ]-
20 [ὰ ψηφίσματα ἀναλισκ]ομένων τ[ῶι δήμωι. v]
20a {²vacat}²
21 [․․․․9․․․․ εἶπεν· τὰ] μὲν ἄλλα κα[θάπερ τῆ]-
[ι βουλῆι, περὶ δὲ  Ἀρι]στομένους [δεδόχθαι]
[τῶι δήμωι· ἐπειδή] ἐστιν ἀνὴρ ἀγα[θὸς περ]-
[ὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθην]αίων καὶ νῦ]ν καὶ ἐν τ]-
25 [ῶι ἔμπροσσθεν χρόνωι], καὶ ποε[ῖ ὅ τι δύνα]-
[ται ἀγαθόν ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ]
Search Help