[ ] Att. — Athens: Agora — s. II/III p. — IG II² 13009a + 13177c
1 [— — — — — — — — — — —]ν̣ Μ̣ε[— — —]
[— —]θ̣ης γερα[— —]ν ἀμωμητ[— — — —]
[— — —]#⁷#⁷[— — σ]ώματι καὶ #⁷[— —]
[— — — — —] καὶ ἥμερον ἦθος #⁷[— —]
5 [— — — — —] ἔμμορον ἀνδρομέω̣[ν]
[— — — — —]ο̣νας δ’ ἐφόβησα γυναῖκας
[— —]#⁷#⁷Δ#⁷#⁷[— —] θ̣ηλυτέρας στυγέειν
[πλ]ω̣τ̣η̣ν καὶ τραφερ̣ὴ[ν ὑπερήλυθ]ον εἰσάχρι Ῥώμης
[— — — —]#⁷#⁷[— — — — — —]Γ̣Ι
10                        lacuna(?)
φορβῆς #⁷[— — — — — — — — —]
εἵνεκα κεδνοσύ̣ν̣[ης — — — —]
τιομένη βασιλεῦσιν ἀγακλέσι #⁷[— — —]
ἤδη γηραλέη̣ τ̣έρμα λάχον βιότο[υ]
ἐννεακαιδεκέτις γ̣ὰ̣ρ̣ ἀ̣π̣ὸ χ̣θονὸς [λυσιόνδε]
15 [σ]π̣ερχομένη πεδίον θνητὸν ἔλυσα #⁷[— —]
[— — —]βουλῇσιν ἀκαμπέσιν ἅρπασ’ ἀναΧ[—]
[— —] μ̣[ὲ]ν ψυ̣χ̣ή̣ν, σῶμα δὲ Κεκροπίη
ΑΡΧ̣[․]Σ̣#⁷[— 3-5 —]Α̣ΝΕ̣ΥΣΑΝΟΚΑΙΖ̣[․․]ΙΧΙΓΑΠΑΤΙ[—]
να[— 3-5 —]βοητε[— c.6 —] ὠκυ[— — — — —]
20                 vacat 0.05 m
Search Help