[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. — 409 a.
stele A-C.frg. bc.1 [ℎοίδε] Ἀθ[εν]αῖ̣[οι ἀπ][θανον ἐν — — —]
stele A.col. I.frg. a.1 (Ἐρεχθεΐδος)
 lacuna
2 [․․․7․․․]ες
[․]α̣[— — —]
Ἀμφιδεμίδες
5 Σοτέλες
[ℎ]ιεροκλείδες
Πειθ̣ίας
Φιλ̣ο̣τάδες
Βλ[έ]πυρος
10 Ἀρ[ι]στόδεμος
Δεμοχάρες
Λυσίφεμος
Τελέσιππος
Τίμον
15 Ναυσικράτες
Σογένες
Εὔδεμος
[Κ]αλλιμέδον
[․]ίον
20 [Ἐ]πιχάρες
[Ἐ]ρ̣γοχά[ρ]ες
[․․]λον
[․]ε[․]εκ̣λ̣είδες
[Π]ε̣ί̣σι[π]πος
25 Εὐθια[— —]
[Ἀρ]χικ̣λε͂ς
[Ἐ]ργο[κ]λε͂ς
[Ἀ]ροφάσιστος
[․․6․․․]ες
30 [․․․7․․․]ν̣ος
col. II.frg. b.31 [Αἰγεΐδ]ος
[․․․7․․․ο]ν̣
[τ․․․․αρ]χ̣ος
[․․6․․․]μ̣ος
35 [τ․․․․]αρχος
[․․5․․]εμος
[τριέρ]αρχος
[․․5․․]πος
[τριέρ]αρχος
40 [․․5․․]μένες
[τριέρ]αρχος
[․․5․․]κλε͂ς
[τριέρα]ρχος
[․․5․․ο]ν̣
45 [․․․7․․․]ε̣[ς]
 lacuna
frg. a  lacuna
46 Καλ[— —]
Εὐθυ̣[— —]
Λυσαν̣[— —]
Γλαυκ̣[— —]
50 Μενο#⁷[— —]
Κλετο[— —]
Μεσο[— —]
Εὔδιο[ς]
Τιμοχ[— —]
 vacat
col. III.frg. bcd.55 Πανδ̣[ιονίδος]
τριέρ[αρχοι]
Λεοκ[— —]
Κεφι[σ — —]
Χαρο[— —]
60 ℎοπλ[ῖται]
Κ̣τε[— — —]
Κτ[․․6․․․]ς
Φε[․․6․․․]τος
Γλ̣[— — —]vv
65 Ν̣[․․․7․․․]γος
[․․․8․․․․]ς
[․․․8․․․․]ίδες
[․․․8․․․․]ς
[․․․8․․․․]μος
70 [— — — ․]vv
[— — — ․]vv
[— — — ․․]vv
[— — — — —]
[— — — — —]
75 [— — — — —]
[․․․ι]ππος
[․․․․]vv
[Κεφ]ισοφο͂ν
[․․․]ανδρος
80 [․․]έσ̣ιππος
[Εὐ]φραῖος
[Ἀρ]ιστόβολος
[Χαι]ρεφάνες
[Χα]ιρίας
85 [Ἀρ]χιμένες
[․․․]νος
[․․․]ιππος
[․․․]νιππος
[․․․]ανδρος
90 [․․․]εδεμίδες
[․․․․]άδες
[․․․]σιγένες
[․․․]έστρατος
[Φρο]ύραρχος
95 [․․․]όστρατος
[․․․]χάρες
[․․․․]ιππος
[․․․․]μος
[․․5․․]νον
100 [․․5․․]φάνες
[․․6․․․]ιος
[․․6․․․]ος
 lacuna
col. IV.frg. cd.103 Λεοντίδος
Θέορος
105 ἄρχον
το͂ ναυτικο͂
Πασιφο͂ν
ἄρχον
το͂ ναυτικο͂
110 Ἀμ̣φ̣ίλοχος
ταχσίαρχος
Πύθον
ταχσίαρχος
Νικ̣όμαχος
115 τριέραρχος
Κεφισοφο͂ν
τριέραρχος
Λυσανίας
τριέραρχος
120 Σόφιλος
τριέραρχος
Εὐθύμαχος
Εὔανδρος
Φ̣[․]νέας
125 [π]ικλε͂ς
Βίοττος
Δειν[— —]
Χαιρ[— —]
Ἀντι[— —]
130 Δεμο[— —]
Ἐπιλ[— —]
Δρομ[— —]
Ὀλυ[— —]
Ἀρχ[— —]
135 Ἀρε[— —]
Ἱερ[— —]
Χαρ[— —]
Τιμ[— —]
Δεμ[— —]
140 Παυ[— —]
Ἀθεν̣[— —]
Παυ[— —]
Κλ[— —]
Κε̣[— —]
145 Ι[— — —]
 lacuna
frg. e  lacuna
146 [․․6․․․]α[— —]
[․․․․]ας
[․․․․]ρετος
[․․․]ζελος
150 [Θρα]συκλείδες
[․․․]ίστρατος
[․․ο]ν
[․․․]τέλες
[․․․]κράτες
155 [․․]χ̣σίας
[Φι]λῖν[ο]ς
[Ἑβ]δομίας
[Αὐ]τόβολος
[․․]ικος
160 [Πο]λέμον
[Διο]ν̣υσοφάνες
[․․․]ινίας
[․․․․]αδίον
[․․․․]φάνες
165 [․․․7․․․ο]ν̣
 lacuna
stele B.col. V.frg. f.165b (Ἀκαμαντίδος)
 lacuna
166 [․․․7․․․]ος
Θαρ[ρ]ίας
Καλλιτέλες
Ἑγεσίας
170 Εὐάγγελος
[Δ]έχσανδρος
[Χ]αῖρις
Φοκίδες
Αἰσχυλίδες
175 Θέογνις
Διογείτον
[Θ]εάγες
Ἅβρον
Ἀρεσῖνος
180 Ἐπικλείδες
[Θ]οκλείδες
[Ἀ]ντιμένες
Ἀνδρομένες
Φιλῖνος
185 Ἀρχένεος
Πιστίας
[Δ]ιόφαντος
[Ν]οέμον
[Ε]ὐκλε͂ς
190 [Χ]σενότιμος
[Δ]εμόστρατος
[Δ]ιονύσιος
[Θ]αρρίας
[Μ]αχον̣[— —]
195 [ℎι]ππ[— —]
lacuna
col. VI.frg. g.196 [Οἰνεΐ]δος
[․․․7․․․]ς
[τ․․․․αρ]χος
[․․․7․․․]μ̣ος
200 [τ․․․․αρ]χ̣ος
[․․․7․․․]ος
[τριέραρ]χ̣ος
[— — — ․]vv
[τριέραρ]χος
205 [— — — ․]vv
 lacuna
frg. f.206 Χαιρ̣ι̣[— —]
Διονυσι[—]
Τεῦκρος
Ἑγέας
210 Ἀγάθανδρο[ς]
Θεομέδες
Λυσίστρατος
Πολύζελος
Διότιμος
215 Μνεσιστρατ[—]
Ἀπατόριος
Κεφισόδοτο[ς]
Χαιρέας
Λαμπροκλε͂ς
220 Πατροκλε͂ς
Διονύσιος
Χαρίας
Λυσιπτόλεμο[ς]
Εὔθιππος
225 ℎιππόμαχος
Αἰσχίνες
Σοσικλε͂ς
Χαριάδες
Κεφίσιος
230 Φαιδρι[— —]
Ἀντιφ[— —]
Λυσιμ[— —]
Ἐργ[— —]
 lacuna
col. VII.frg. g (Κεκροπίδος)
234 Ο[— — —]
 lacuna
frg. h  lacuna
235 [— — ․․5․․]ς
[— — ․․․․]δες
[— — ․․․]ος
[— — ․․․]ς
[— — ․․․]vv
240 [— — ․․]ες
[— — ․․]ατος
[— — ․․]ς
[— — ․]ος
[— — ․]ς
245 [— — ․]λες
[— —]δρος
[— —]οκος
 lacuna
frg. i.248 [․․5․․]ον
[․․․]σ̣ιγένες
250 [Χα]ι̣ρέδεμος
[Τι]μόδεμος
[Δ]ρακοντίδες
[Σ]οκράτες
Κλεόδορος
255 Νικίας
Αὐτομέδες
Θρασυκλε͂ς
Δεμάνθες
Καλλικράτες
260 Ἐρασῖνος
Φ<ρ>ασικλε͂ς
Φανίας
Τελεσεγορ[—]
Γοργίλος
265 ℎιερόθεος
Μνεσίμ̣[α]χο[ς]
 lacuna
col. VIII.frg. h (ℎιπποθοντίδος)
  lacuna
267 [Λ]εοσ[θέ]ν̣[ες]
Καλλιάδες
Πραχσιμένες
270 Μελόβιος
Πυθοκλε͂ς
Θειαρχίδες
Ἀρχέβολος
Εὐμαχίον
275 Καλλονίδες
Σόφιλος
Μνέσον
Χαρισανδρίδες
Ἀρεσίστρατος
280 Ἐχσεκεστίδες
Ἐργοτιμίδες
Ἐπικράτες
Ἀριστοφάνες
Καλλίμαχος
285 Σοτέριος
[․ε]λέσανδρος
[․․5․․]vv
[․․6․․․]ον
 lacuna
stele C.col. IX.frg. jk (Αἰαντίδος)
 lacuna
289 [․․․․9․․․․]ε̣[ς]
290 [․․6․․․]άτες
[․․5․․]ο̣ς̣
[․․․․]σ̣τρατος
Ἀριστογείτον
Καλλίστρατος
295 Ε̣ὐθυκλε͂ς
Πύθαρχος
Τιμόθεος
Ἀριστόμαχος
Π̣υθοκλε͂ς
300 Αὐτομένες
Ἀντικράτες
Μνεσικράτες
Μένιππος
Χσενόφαντος
305 Π̣ιστόδεμος
[Μ]ε̣ν̣έδεμος
[․․․]λ̣ιάδες
[․․5․․]έ̣νες
[․․6․․․]ο̣ς
310 [․․․8․․․․]ο̣ς̣
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
315 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
[․․․7․․․]έ̣λες
320 [— — —]vv
[․․․7․․․]δ̣ες
[․․․․9․․․․]ς
 lacuna
col. X.frg. jk (Ἀντιοχίδος)
 lacuna
323 Κι[— — —]
Ναυ[— — —]
325 Σοκρα[τ —]
Φαιδρι[— —]
Στράτον
Εὔνικος
Γλαῦκος
330 Λυσιστρα[τ —]
Λυσίθεος̣
Ἀριστοφ[—]
Διοφάνε[ς]
Αἰσχρο[— —]
335 Δεμο[— —]
Ἀμ[— — —]
Τ̣ε̣[— — —]
Δ[ιο]δο[— —]
[Ε]ὐ̣φρο[— —]
340 Χαιρίον
Ὀλύμπιχο[ς]
Ἐπιγένες
Εὑρέτες
Μελέαγρος
345 Ἐχσεκεστί̣[δες]
Ἑσίοδος
Ἀρί[σ]εμος
Πίτταλος
Φιλίον
350 Χαιρεφάνες
Αἰχμίας
Πυθογένες
Θυμομένες
Φορμίσιος
355 Κλέτον
Φίλον
[․․․]σαρχίδες
[․․5․․]πίδες
 lacuna
col. XI/X.frg. l  lacuna
359 [․․5․․]σ̣[τρ]ατίδες
360 [Ἐχσ]έκεστος
[Στ]ράτον
Αἰσχίνες
Λεόστρατος
Ἀθενόδορος
365 Θρασύδεμος
Παύσον
Λυκίσκος
Χσενόδικος
Κυδίας
370 Θρασυμέδ̣ες
Φιλόνεος
Ἀρχίνες
Πολύορος
Χσενόφιλος
375 Μνέσαρχος
[․․]ν̣ον
[․․․․]αχος
[․․5․․]λ̣ες
[․․6․․․]ρ̣ος
 lacuna
col. XII/XI.frg. l  lacuna
380 Δι̣[— — —]
Θρασυ̣[— —]
Ἀντιοχί[δος]
Διφιλίδ[ες]
Φιλέας
385 Κύνιππος
Διόδοτος
 vacat
stele A/B?.col. XII/XI.frg. m  lacuna
387 [․․․․]άδες
[Κα]λλίας
[Ἀν]τιμένες
390 [․․]έμαχος
[․․]όμνεστος
[Ἀδ]είμαντος
[․․]θ̣ιππος
[․․․]ομάθες
 vacat
Search Help