[ ] Att. — Athens: Agora — 135/6
1 [οἱ πρυτάνεις τῆς Ἀντιοχίδος φυλῆ]ς οἱ ἐ[πὶ ․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — πρυτανεία]ς̣ [τειμήσαντες]
[ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἀισίτου]ς̣ ἀ̣ν̣έ̣γ̣[ραψα]ν̣ [ vacat ]
[ἐπώνυμος — — — — — — — — — — — — — — — —]νεύ̣[ς]
col. I.4a missing
col. II.5 [Ἀν]αφλύστιοι
[— — — —]ης Ἐπικτήτου
[Ἀσκληπι]άδης Δημοχάρους
[— — — — Ἀ]μύντου
[— — — —]
10 [Ἀγάθων Ἀσκ]ληπιάδου
[Ἀθήναιο]ς Διοδότου
[Εὔπορος] Μέμνονος
[— — — —]
[Ἀλ]ωπεκῆθεν
15 [— — — —]ω̣ρος Ͻ
[Ἰσιγέν]ης Ἡσύχου
[— — — — —]άτης
[— — — —] Ἀγαθόποδος
[— — — Ἀ]γαθόποδος
20 [Ἀντίπατ]ρος Μουσαίου
[— — — —]ς Εἰσιγένους
[— — — — —] vacat
[ἀ]ίσιτοι
[ἱερεὺς Ἐ]πωνύμου
25 Ἀσκληπ]ιάδης Ὑγείνου
[Ἀνα]φλύστιος
[γραμματεὺ]ς βουλῆς καὶ δήμου
[— — — — —]ων Δημ[η]τρίου Γαργήττιος
[πε]ρὶ τὸ βῆμα
30 [— — — — —]ς Εὐδήμου Γαργήττιος
[ἀ]ντιγραφεὺς
[— — — —]λ̣ιος Ἀφροδισίου Φυλάσιο[ς]
[γόνωι] δ̣ὲ Μηνοδώρου Μαραθωνίου
[ἱεραύλ]η̣ς Ἐλευσίνιος
35 [ἐπὶ Σ]κ̣ιάδος Ἐλευσίνιος
Search Help