[ ] Att. — Athens: Agora — 135/4 a.
                       lacuna
1 [— — — — καὶ τὸν ἱερέα τ]οῦ̣ ἐ̣[πωνύμου Θράσιππον]
[Γαργήττιον καὶ τὸν αὐλητὴν Ἡγ]ίαν Σκαμβων[ίδην καὶ τὸν τα]-
[μίαν τῆς βουλῆς Ἡράκλειτον] Ἰ̣καριέα καὶ τὸν ἀν[τιγραφέα Ἀρί]-
[στωνα Λαμπτρέα καὶ τὸν ἀνα]γραφέα Λυσανίαν Ἀν[ακαιέα καὶ τὸν]
5 [ἐπὶ τὰ ψηφίσματα Δεινί]αν Ἐπικηφίσιον καὶ [τὸν γραμματέ]-
[α τὸν κατὰ πρυτανείαν] Θεόλυτον Ἀμφιτρο̣[πῆθεν καὶ τὸν]
[ἐπὶ τὸ ἀπόρρητον Ἡλιόδ]ωρον Παιανιέα· καὶ σ̣[τεφανῶσαι ἕ]-
[καστον αὐτῶν θαλλο]ῦ στ[εφ]άνωι· ἀναγρ[άψαι δὲ τόδε τὸ]
[ψήφισμα τὸν γραμματέ]α τ[ὸν] κατὰ πρυτα̣[νείαν ἐν στήληι]
10 [λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐ̣ν τ]ῶι πρυτανικῶι· ε[ἰς δὲ τὴν ἀναγρα]-
[φὴν καὶ τὴν ποίησιν τῆ]ς στήλης μερίσα[ι τὸν ταμίαν vv]
[τῶν στρατιωτικῶν τὸ γε]ν̣όμενον ἀνάλω[μα vacat]
col. I.13 [— — — — —]
col. II.14 [— —]α̣τος
col. III.15 Πυθ[— — — —]
15a                           lacuna
Search Help