[ ] Att. — Athens: Agora — 167/6-165/4? a.
lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις]
[τῆς — — — — καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαν]-
[τες ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν — c.2 —]
[— — — — c.18 — — — — τὰς θυσίας τεθυκέναι πάσας τὰς καθηκού]-
5 [σας ἐν τεῖ π]ρυταν̣εί̣[αι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου. ἐπιμεμελῆ]-
[σθαι δὲ καὶ τ]ῶν ἄλλων ἁ[πάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγαθεῖ τύχει]
[δεδόχθαι τ]εῖ βουλεῖ ἐπα[ινέσαι τὸν ταμίαν — — — — c.17 — — — — —]
[— — c.9 — —]ν καὶ στεφανῶ[σαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφάνωι, ἐπαινέσαι]
[δὲ καὶ τὸν γ]ραμματέα Μν[— — — — — — c.25 — — — — — — καὶ τὸν]
10 [γραμματέα] τῆς βουλῆς καὶ [τοῦ δήμου — — — — — c.24 — — — — —]
[— c.5 — καὶ τ]ὸν ὑπογραμματ[έα — — — — — — c.30 — — — — — —]
[καὶ τὸν κήρ]υ̣κα τῆς βουλῆς [καὶ τοῦ δήμου Φιλοκλῆν Τρινεμεέα καὶ]
[τὸν αὐλητὴ]ν Καλλικράτ[ην Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς]
[— — c.11 — —] Ἐ̣ρχιέα καὶ [στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ]
15 [στεφάνωι· ἀνα]γράψαι δ[ὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ]
[πρυτανείαν ἐ]ν στήλει λ[ιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς]
[δὲ τὴν ἀναγρα]φὴν καὶ [τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμί]-
[αν τῶν στρατι]ω̣τικῶν [τὸ γενόμενον ἀνάλωμα     vacat       ]
Search Help