[ ] Att. — stoich. 22 — ante 378/7 — IG II² 70 Add. (pt. 1.2 p. 657)
See also:
vacat unius versus spatium
1 [ἔδοξεν τῆι β]ολῆι κα[ὶ τῶι δή]-
[μωι· — — —]ς ἐπρυτάνε[υεν]·
․․․․10․․․․ς Δημοφ[ί]λο Φαλ̣-
[ηρεὺς ἐγραμ]μάτευε· Χ[αρ]μ[ίδ]-
5 [ης Λαμπτρεὺ]ς ἐπεστάτε[ι]· Ο․-
[․․6․․․ εἶπε]· περὶ ὧν Ἀντίο[χ]-
[ος λέγει ἐψ]ηφίσθαι τῶι δή[μ]-
[ωι τὸν γραμ]ματέα τῆς [β]ολ[ῆς]
[ἀναγράψαι ἐν] στή[λ]ηι λιθίνι]
10 [καὶ ἀναθε͂ν]αι ε[ἰς] ἀκρόπ[ολι]-
[ν τὸ ψήφισμα] Φω[κέων π]ο[λιτε]-
[ίαν αἰτησ]α[μ]ένων Ἀν[τιόχω]-
[ι καὶ Στεφ]άνωι καὶ Εὐρυ[πύλ]-
[ωι· ἐπαινέ]σαι δὲ Ἀντίοχ[ον κ]-
15 [αὶ Στέφαν]ον καὶ Εὐρύ[πυλον]
[καὶ καλέσ]αι ἐπὶ δε[ῖπνον ἐς]
[τὸ πρυταν]εῖον ἐς [αὔριον].
[τάδε ἠιτ]ήσαντο Φωκ[ῆς Ἀντι]-
[όχωι καὶ Σ]τ[ε]φάνωι [καὶ Εὐρ]-
20 [υπύλωι· ἔδοξεν] Φωκε[ῦσι ․․․]
․․․․․13․․․․․․ΙΑ — — — — —
Search Help