[ ] Eg. — Koptos (Qift) — 83 AD
Ia.1 [Imp(erator) Caes]ar, divi Vespasiani f(ilius) Domitianu[s]
[Augustu]s, pontifex maximus, tribunic(ia)
[potesta]t(e) II, imp(erator) III, p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) VIIII, designat(us) X,
[equitibus] et peditibus, qui militant in alis
5 [tribus e]t cohortibus septem, quae appel-
[lantur] Augusta et Apriana et Commage-
[norum et] I Pannoniorum et I Hispanorum
[et I Flavi]a Cilicum et I et II Thebaeorum
[et II et III] Ituraeorum et sunt in Aegypto
10 [sub L(ucio) Lab]erio Maximo, qui quina et vice-
[na stip]endia aut plura meruerant
[liberis] posterisque eorum civitatem
Ib.14 [dedit et conubi]um cum uxoribus qua[s]
15 [tunc habuissen]t, cum est civitas iis
[data, aut si qui] caelibes essent, cum
[iis quas postea du]xissent dumtaxat sin-
[guli singulas] a(nte) d(iem) (quintum) Idus Iunias
       [Tettio]       Iuliano
20 [Terentio Str]abone Erucio Homullo co(n)s(ulibus).
[coh(ortis) I Hi]spanorum cui praeest
     M(arcus) Sabinius Fuscus,
         [ce]nturioni
[C(aio) Iulio C(aii) f(ilio)] Saturnino Chio.
25 [descriptum et r]ecognitum ex tabula
[aenea, quae fixa est] Romae in Capitolio.
IIa.1 [Imp(erator) Caesar, divi Vespasiani f(ilius) Domi]-
[tianus Augustus, pontifex maximus],
[tribunic(ia) potestate II, imp(erator) III, p(ater) p(atriae)]
[co(n)s(ul) VIIII, designat(us) X, equitibus]
5 [et pedibus, qui militant in alis]
[tribus et cohortibus septem quae ap]-
[pellantur Augusta et Apriana et Com]-
m[a]genorum et I Pannoniorum et I His-
panorum et I Flavia Cilicum et I et II
10 Thebaeorum et II et III Ituraeorum et
sunt in Aegypto sub L(ucio) Laberio Maximo
qui quina et vicena stipendia aut
plura meruerant quorum nomina
subscripta sunt, ipsis liberis poste-
15 risque eorum civitatem dedit et co-
nubium cum uxoribus quas tunc ha-
buissent, cum est civitas iis data, aut
si qui caelibes essent, cum iis quas pos-
tea duxissent dumtaxat singuli
20 singulas a(nte) d(iem) (quintum) Idus Iunias
           Tettio          Iuliano,
Terentio Strabone Erucio Homullo co(n)s(ulibus).
cohort(is) I Hispanorum, cui praeest
M(arcus) Sabinius Fuscus,
25           centurioni
C(aio) Iulio C(aii) f(ilio) Saturnino Chio.
descriptum et recognitum ex tabula ae-
nea quae fixa est Romae in Capitolio in-
tra ianuam Opis ad latus dextrum.
IIb.30          Augustalis
         Eutrapeli
         Modesti
         Rufi
         Sementivi
35          Celeris
         Prisci.
Search Help
Contact Us