[ ] Eg. — Senskis Temple (Sikkait) — 253-263 AD — SB 5.8384
See also:
1 Πολ̣ύ̣φ̣αντος(?) [ὁ] καὶ Τοῦτος,
[(ἔτους) —ʹ Γ]α[λ]λιηνοῦ, Μεχεὶρ κζʹ,
[ἐπὶ — —]ρωνίου εὐχαριστήσας τῷ
[Σαράπιδι] καὶ τῇ Ἴσιδι καὶ τῷ Ἀπόλλωνι καὶ
5 [τοῖς συν]νάοις θεοῖς πᾶσι ἐποίησα τὸ ἱερὸν
[ὑπὲρ] Βερενείκης καὶ τὸ ζῴδιον, καὶ ὀρύξας
[τὸν λάκκον τοῦ ὑδ]ρεύματος ἀπὸ θεμελίου ἐ̣κ̣ [τ][ν]
[ἐμῶν κα]μάτων ἀνέθηκα ἐπ’ ἀγαθῷ
σὺν τοῖς τέκνοις καὶ τοῖς σὺν ἐμοὶ ἐργαζομένο[ις],
10 καὶ [ἐ]ποίησα φιάλιον ἀργυροῦν παρὰ τῶι θεῷ [Σ]α̣ρ[ά]-
[πιδι κ]αὶ παρὰ τῇ κυρίᾳ Ἴσιδι τῇ Σενσκειτηνεῖ.
ὁμοίως φιάλην ἀργυρᾶν (λιτρῶν) βʹ, ταῦτα πάντα ἐκ τῶν ἐμῶν
καμάτων εὐχαριστήσας τῷ Σαράπιδι τῷ Μινί. ἐνώρυξ̣α
τὸν λάκκον μηνὸς Παυνὶ καʹ, καὶ [μην]ὸς Μεχεὶ[ρ] κ̣ζʹ τὸ ἱερὸν ἐποί|ησα.
Search Help
Contact Us