[ ] Nub. — Talmis (Kalabsha) [Dodekasch.] — 5th c. AD? — Kalabschah.204; Lefebvre 628 — Prose 67; SB 5.8536; SEG 18.722
1 ἐγὼ Σιλκώ, βασιλίσκος Νουβάδων καὶ ὅλων τῶν
Αἰθιόπων ἦλθον εἰς Τάλμιν καὶ Τάφιν. ἅπαξ δύο ἐπο-
λέμησα μετὰ τῶν Βλεμύων, καὶ ὁ θεὸς ἔδωκεν μοι τὸ
νίκημα. μετὰ τῶν τριῶν ἅπαξ ἐνίκησα πάλιν καὶ ἐκρά-
5 τησα τὰς πόλεις αὐτῶν. ἐκαθέσθην μετὰ τῶν
ὄχλων μου τὸ μὲν πρῶτον ἅπαξ, ἐνίκησα αὐτῶν
καὶ αὐτοὶ ἠξίωσάν με. ἐποίησα εἰρήνην μετ’ αὐτῶν ·
καὶ ὤμοσάν μοι τὰ εἴδωλα αὐτῶν καὶ ἐπίστευσα τὸν
ὅρκον αὐτῶν, ὡς καλοί εἰσιν ἄνθρωποι. ἀναχωρήθην
10 εἰς τὰ ἄνω μέρη μου ὅτε ἐγεγονέμην βασιλίσκω {²⁶βασιλίσκος}²⁶,
οὐκ ἀπῆλθον ὅλως ὀπίσω τῶν ἄλλων βασιλέων,
                       ἀλλὰ ἀκμὴν ἔμπροσθεν αὐτῶν.
οἳ γὰρ φιλονικοῦσιν μετ’ ἐμοῦ, οὐκ ἀφῶ αὐτοὺς καθ̣ε̣ζ̣ό̣[με]-
νοι εἰς χώραν αὐτῶν εἰ μὴ κατηξίωσαν με [κ]α[ὶ] π̣α̣ρακαλοῦσιν.
15 ἐγὼ γὰρ εἰς κάτω μέρη λέων εἰμί, καὶ εἰς ἄνω μέρη ἄρξ εἰμι.
ἐπολέμησα̣ μ̣ετὰ τῶν Βλεμύων ἀπὸ Πρίμ(εως) ἕως Τέλ<μ>εως
ἓν ἅπαξ, καὶ̣ ο̣ἱ̣ ἄλλοι Νουβάδων ἀνωτέρω, ἐπόρθησα τὰς
χώρας αὐτῶν ἐπειδὴ ἐφιλονικήσ̣ο̣υσιν μετ’ ἐμοῦ.
οἱ δεσπότ(αι) τῶν ἄλλων ἐθνῶν, οἳ φι̣λ̣ονεικοῦσιν μετ’ ἐμοῦ,
20 οὐκ ἀφῶ αὐτοὺς καθεσθῆναι εἰς τὴν σκιάν, εἰ μὴ ὑπὸ ἡλίου
ἔ̣ξ̣ω̣, καὶ οὐκ ἔ<δ>ωκα{ν} {⁴επωκαν}⁴ νηρὸν ἔσω εἰς τὴν οἰκίαν αὐτῶν. οἱ γὰρ
ἀ̣ν̣τ̣<ί>δικοί μου, ἁρπάζω τῶν γυναικῶν καὶ τὰ παιδία αὐτῶν.
Search Help