[ ] Eg. — Leontopolis [Hel.] (Tell el-Yahūdīya) — early Rom. Imp. period — GVI 1239; CIJud. 2.1513
1 ἄστεοι καὶ ξένοι, κατακλαύ-
σατε πάντες Ῥαχῆλιν σώ-
φρονα, πασιφίλην, ὡς (ἐτῶν) λʹ. ——
μή με μάτην πενθῖτε
5 κενά{ς}· εἰ δ’ ὀ<λί>γον ζῆσα
χρόνον κε<κ>ριμένον, ἀλ-
λὰ ἐλέους ἐλπίδα ἀγα-
θὴν ἐγὼ προσδέχο-
μαι, καὶ Ἀγαθοκλῆς, ὡς (ἐτῶν) ληʹ.
Search Help