[ ] Elis — Olympia — stoich. 35 — 365/4 BC — SEG 22.339, frg. a — MDAI(A) 94 (1979) 117-128 (S. Dušanić)
See also:
1 [v θεός. ἔδοξεν τᾶι βουλᾶι καὶ τοῖς] μ̣υρίοις̣· [v]
[συνθήκα Ἀρκάσιν καὶ Πισάταις· συ]μμάχου̣ς [ε]-
[ἶμεν καὶ φίλους ἀλλάλοις κατὰ τ]οὺς ὅρκο[υς]
[οὓς ὤμοσαν οἱ ἐπίλεκτοι (?) καὶ οἱ] π̣ελταστα̣[ί. ἔ]-
5 [χεν δὲ Πισάτας ἐλευθέρους κα]ὶ̣ αὐτονόμ̣[ους]
[καὶ ἀφρωράτους (?) ὄντας πᾶσαν τὰ]ν αὐτῶν χ[ῶραν].
[εἰ δέ τις ὅπλα ἐπιφέρηι ἐπὶ Π]ίσαν ἢ ἀγ̣[ῶνα αἱ]-
[ρῆι τὸν ἱαρὸν ἢ πολιτείαν κα]ταλύη[ι βοαθοε]-
[ῖν Ἀρκάδας Πισάταις παντὶ σθ]έ̣ν̣ε[ι {²κτλ.}² — — —]
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help